กรุณากด F5 ที่คีย์บอร์ด หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูอัพเดทล่าสุด!!


อัพเดท!! รายชื่อผู้ยืนยันการออกอากาศคุยข้ามคลื่น (สค.สช.)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความถี่ (MHz) ชื่อนิติบุคคล (หจก.-บริษัท) เวลาที่นำไปออกอากาศ
1 คุณสมชัย  จันทร์ศิลป์ FM 106.25 MHz ป่าซาง
2 คุณกัญญาพัฒน์  วัชรเสวี เซเว่นเลิฟเดย์  FM 101.75 MHz หจก.เซเว่นเลิฟเดย์ เรดิโอ สุพรรณบุรี
3 นางชุฒิญา  ตาคำ พีเคเรดีโอ  FM 97 MHz หจก.แผ่นคำ(พีเค)
4 นายเจม สายปัญญา สายปัญญาสกายเวฟ หจก.สายปัญญาเร็คคอร์ด แอนด์ สตูดิโอ
5 นายประยูร  ใบบัว คอนสายยโสธร  FM 97.25 MHz หจก.ฟี่ก้อปยูรไพ จำกัด
6 นาย ศักดิ์ชัย  ฮมแสน วิทยุราษฎร์สามัคคี หจก.วิทยุราษฎสามัคคี 16.00 .17.00
7 คุณอนงค์ ศุภภิญโญ สบายใจ เรดิโอ FM 89 MHz หจก.สบายใจ มีเดีย 23.00 น.
8 คุณจิดาภา อารีรัตโนบล STARWAVE  FM 91.5 MHz บริษัทสตาร์เวฟแอดเวอร์ไทซิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด 05.00-06.00
9 นางมาลี  ศรีปุริ ท่าสุดเรดิโอ หจก.ท่าสุดเรดิโอ 18.15 น.- 19.00 น.
10 นายเชาว์ นุสติ คนเมืองขลุง  FM 100.25 MHz หจก.ขลุงเรดิโอ 9.00-10.00
11 คุณประทีป ทรรศนียาภรณ์ ก้าวหน้าเรดิโอ  FM 96.25 MHz ทรรศนียามาร์เก็ตติ้ง 11.00-12.00 ทุกวัน
12 นายธนวัฒน์   มงคลไชยสิทธิ์ สตาร์เรดิโอ  FM 105.75 MHz หจก.ฟิวเจอร์ซาวด์ แอนด์ มีเดีย 22.00 น. -  23.00 น.
13 คุณอธิชา ปันโน วิทยุมวลชนแม่ลาว หกจ.อธิชาเรดิโอ แอนด์ ทราเวล 06.00 น - 07.00 น
14 นายสุขเกษม จันทร์ป๋า หจก.อัฑฒ์มีเดีย 18.00-19.00น
15 นายประสิทธิ์ ธานีรัตน์ เอ็นเคเรดิโอ  FM 90.5 MHz หจก.เอ็นเคเรดิโอ จ-ศ 6.00 น. ส-อ 8.00 น.
16 นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ วิทยุสีขาวโนนแดง 17.00 -18.00น
17 คุณวิไลรัตน์  ญัตติณรงค์ วิทยุกระจายเสียงเมืองชลบุรี (วาไรตี้เอฟเอ็ม) FM 87.75 MHz บจก.ไทยเรดิโอ เอนเตอร์เทนเม้นต์  เสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น.
18 คุณเพชรลดา เข็มพล (จินดาวรรณ  เข็มพล) happytimeradio  FM 106.25 MHz ยิ้มแป้นซัพพลาย 1305-1400 น.
19 คุณวรฉัตร  สมวงษา ประทายเรดิโอ หจก.กษิดิศ ประทาย 20.00-21.00
20 นายจักรกฤษ เกิดนาน้อย กู๊ดดรีม เรดิโอ  FM 107.25 MHz ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดดรีม เรดิโอ 17.00 - 18.00 น.
21 นาย ศรุต ปิติปาละ ทวินเรดิโอ FM 88.5 MHz หจก.ทวินเรดิโอ 0600-0700
22 นาง สุชน วันดี มิตรภาพเรดิโอ FM 105 MHz หจก.ทวินเรดิโอ 0600-0700
23 นายมงคล  ยองเพชร สถานีวิทยุเสียงประชาชนลำพูน บริษัท เอ็ม เคเรดิโอกรุ๊ป แอนด์ โปรโมชั้น จำกัด 23.00-24.00 น
24 คุณสิริธร ลิขิตไพรวัลย์ SME Raido FM 95 MHz บริษัทพิษณุโพสต์มีเดียจำกัด 23.00 - 24.00 น.
25 นายรุ่งโรจน์  รุ่งเรือง สถานีวิทยุเอ้มมีเดียเรดิโอ เอ็มมีเดียเรดิโอ 18.15-19.00 น.
26 คุณภคพรพรรณ  อ่อนแสง วิทยุธุรกิจเพื่อความมั่นคง สตาร์เวฟ เอฟเอ็ม  FM 93.25 MHz หจก.สถานีสตาร์เวฟ เอฟเอ็ม 93.25 23.00-24.00
27 นายสรุพล  วารี ห้วยปลาหาง  FM 98.75 MHz หจก.วาริชรุ่งเรืองกิจการ 4
28 นายสมศักดิ์ แพนุ้ย โอเคลูกทุ่ง ชุมพร หจก.โอเคลูกทุ่ง ชุมพร 12.00 น.
29 คุณสมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ ชุมแสงเรดิโอ FM 103.25 MHz หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป 20.00-21.00 น.
30 นางประสานสินธุ์  โมกมัน สถานีวิทยุนาบ่อคำบ้านเรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาบ่อคำบ้านเรา 19.00-20.00
31 คุณบังเอิญ ชาญด้วยกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เขาชะเมาฟรอเรสตี่ 14.00น
32 คุณเมธี ฉ่ำเฉกหงษ์ สกายเรดิโอ  FM 102 MHz หจก.บลูสกาย เรดิโอ 05.05 - 05.55 น.
33 คุณชณัฏนันท์ ฉ่ำเฉกหงษ์ แฮปปี้เรดิโอ  FM 98.25 MHz หจก.บลูสกาย เรดิโอ 05.05 - 05.55 น.
34 คุณปิยวรรณ  พ่วงทอง Western Radio  FM 93.75 MHz บ.เวสเทิร์นบรอดแคสต์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด     14.00-15.00
35 คุณอาภาภร ธัญญกรณ์ภูวดล Zเรดิโอคลื่นมหาชนคนภูพาน  FM 89.5 MHz หจก.ศรนารายณ์โอสถ 10.00 - 11.00 น.
36 นายเกียรติศักดิ์  พหลภิญโญ คนเมืองเก่า  FM 87.75 MHz บจก.เฟริสท์มีเดียพลัส       03.00-04.00 น.
37 นางปานิธศา  ตู้ทรัพย์ มิตรภาพเรดิโอ บจก.ยิ่งรวยแอดเวอร์ไทชิ่ง        03.00-04.00 น.
38 คุณสมเพชร วรรณแก้ว มะขามหลวงเรดิโอ หจก.มะขามหลวงเรดิโอ เสาร์-อาทิตย์ 08.00-09.00 น.
39 คุณณทอง     ปันทะวัน วิทยุเขียงใหม่มหานคร วิทยุเขียงใหม่มหานคร 17.00ถึง18.00
40 คุณสมเกียรติ สร้อยมณีวรรณ เพื่อธุรกิจคนเกษตร หจก.สร้อยมณีวรรณ 12.00 น.ถึง 13.00 น.
41 นายชวลิต    คำเพ็ง น.ส.ภัทรา   คำเพ็ง สถานีวิทยุวัฒนธรรมเมืองทุ่งยั้ง หจก.ซีแอลมีเดียส์ อุตรดิตถ์ 19:00น.-20:00น.
42 คุณนิชดา  ตันติลักษณ์ บางระจันซิตี้เรดิโอ สิงห์บุรี หจ.บ้านสวนคณาไพรสิงห์บุรี เสาร-อาทิตย์ 10.00-11.00
43 นายพีรธัข คณะรัฐ เพื่อความมั่นคง สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน 05.00และ20.00
44 นายพีรพัทธ์  ธีรธันยรัก มีสุขเรดิโอ หจก. ธนภัทรครีเอชั่น 20
45 นายศิรวาณิชย์ คิดดี พัฒนาชุมชนคนรักถิ่นอำเภอปงจังหวัดพะเยา หจก.ศิรวาณิชย์คอมมูนิเคชั่น 09.00-10.00
46 คุณณัฐสิทธิ์ บุญทนันท์ Hotzone radio หจก.ฮอทโซนเรดิโอ 18.00น.
47 คุณสุรสิทธิ์ บุญทนันท์ ลูกทุ่ง พีเค มหานคร หจก. ลูกทุ่งพีเคมหานคร 17.00น.-18.00น.
48 นายณัทกฤช อัครเมธีกูล คนแวงน่าง หจก.แวงน่างเรดิโอ 08.00-09.00
49 นายชัชวาล ศรีพรม วิทยุเวียงเชียงรุ้งป่าซางเอฟเอ็ม หจก.วิทยุเวียงเชียงรุ้งป่าซางเอฟเอ็ม 17.00-18.00
50 คุณณัฐวัฒน์ พรหมมินทร์ แม่ขะจานโมเดิร์นเรดิโอ 01.00น.-02.00น.
51 นางสาววรัญญา ดวงแก้ว คนบ้านเขิน หจ.ไทยพชระ 23.00-24.00
52 คุณเพชรณทัย ไทยสาละวิน วิทยุคลื่นเสียงสาละวิน แม่สะเรียงแอ็ตเวิร์คไทซิ่ง 19.20-20.00น.
53 คุณกิตติพงษ์ เลิศพลังเวทย์ บินหลาเรดิโอ หจก.นาบินหลาเรดิโอ 05.00-06.00
54 คุณรัตนภรณ์  ตันตระพิพัฒน์ pink radio  FM 107 MHz หจก.เพิ่มทรัพย์ 107 23.00-24.00
55 คุณวรัญญา ดวงแก้ว คนบ้านเขิน หจก ไทยพชระ 20.15-21.00
56 นางจินดาวรรณ  เข็มพล Happy Time Radio หจก.ยิ้มแป้นซัพพลาย 1300-1400 น
57 นางเพิ่มพร  สามเสน คนกุมภวาปี /วทท.ก้าวหน้ากุมภวาปี FM 89.50 MHz หจก.พลัส มีเดีย เสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00 -15.00  น.
58 คุณปัณณพัฒน์  บวรเมธาธนพงศ๋ อยุธยา ช ศรีป่าโค FM 93.75 MHz หจก.ปัณณพััฒน์  23.59  -  01.00 น.
59 นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล HERO  FM 95.25 MHz บริษัท ฮีโร่มีเดีย จำกัด 12.00-13.00 น.
60 นายเกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน FM 89.25 MHz หจก.คนรักษ์ดิน 19.00น.-20.00น.
61 นางธีราภรณ์ คณารีย์ ล้านนาอิเตอร์ หจก.ล้านนาอิเตอร์ 23-24.00
62 คุณนันทวัฒน์ อินทร์ศรี วิทยุเพื่้อการเดิทาง หจก.ภูมิรักษ์กำแพงเพชรก่อสร้าง วันอาทิตย์ เวลา 12.00-14.00
63 นายศิวดล ประสงค์สุขสันติ คลื่นนี้สีชมพู  FM 87.5 MHz หจก.เติมใจธุรกิจบันเทิง 0300-0400 น.
64 คุณธวัช  ไชยวงค์ วิทยุเสียงนครพิงค์ หจก.บีซีเอ็มมีเดีย 5.00-ุ6.00
65 นายธนา เทพาพิน คนบ่อหิน   FM 95.25 MHz หจก.คนบ่อหิน 04.00-05.00  และ 12.00-13.00
66 นายบรรเลง เสี่ยงสลัก สองย่าเรดิโอ หจก.สองย่าเรดิโอ 08.00-09.00
67 นายสยมพล  โชติโรจนอนันต์ ตลาดเช้าบัวใหญ่ หจก.เจริญอิเล็คโทรนิค 07.30-08.00และ18.20-19.00
68 นางสุมณฑา  โชติโรจนอนันต์ คนท้องถิ่น โอเคแซด ยนต์ไพศาลบัวใหญ่ 12.00-13.00
69 คุณนันทวัน เวียงธรรม เวียงธรรม หจก.ร้อยสามเรดิโอ 18.00-19.00 น.
70 คุณพิพัฒน์. เลาหวิโรจนฺ modernfm FM 96.5 MHz หจก.อุทัยเทเลคอมเซลล์แอนด์เซอร์วิ 21
71 คุณวรภพ อินย ลำใย เรดิโอ  FM 91 MHz 23.00-00.00
72 คุณกฤษฎ์พลัฏฐ์  มีศรี เอ็นที เรดิโอ หจก. เอ็นที เรดิโอ 22.00 น. - 23.00 น.
73 นางสาวดวงใจ พรหมบุตร สร้างสรรค์สังคมไทย หจก.สร้างสรรค์สังคมไทย 10.00-11.00 น.
74 นางสาวจตุพร  ขวัญปลอด ส่งเสริมศิละปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น หจก พุทธรุ่งโรจน์ 23.00-24.00
75 พ.ต.ท.จักรินรัชต์ อินทร์แปลง วทท.กมลาไสย  FM 107.5 MHz หจก.อินทร์แปลงเรดิโอ 19.3
76 คุณไกรศร หงษ์อนนท์ หจก.นาวังเรดิโอ 05.00 น.
77 คุณศรีนวล  วัฒนรัตน์ แก่งนครเรดิโอ หจก.แก่งนครเรดิโอ 9.00-10.00  น
78 นายกัญจน์ตภณ วงศ์เทเวศ ช้างเผือกไทคอนสารเรดิโอ หจก.เคทีพี ช้างเผือกธุรกิจบันเทิง 08.00-09.00
79 คุณขนิษฐา แสนอุบล นานาเรดิโอ FM 91.75 MHz หจก.วรางคณาอินเตอร์เนชั่นโซป แอนด์มีเดีย 17.00-18.00 น.
80 นายดำรงค์ สุชัยประเสริฐ Hot Radio  สมุทรสาคร FM 96.25 MHz บริษัท สกุณาเรดิโอ จำกัด 00.30-01.30 น. จันทร์-อาทิตย์ ถ้ามีเวลาช่วงอื่นจะเปลี่ยนให้
81 คุณเพชร หนาแน่น  สัมพันธ์ ซันเรดิโอ  FM 106.5 MHz หจก. ไดมอนค์ โฟร์สตาร์ 16.00-17.00
82 คุณอัญชิสา สุมล ควนพลองเรดิโอ หจก.ควนพลองเรดิโอ 23.00-24.00 น.
83 นายมนัส เชิงกลาง สันกำแพงเรดิโอ  FM 98.25 MHz ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันกำแพงเรดิโอ 23.00-24.00
84 นายนรินทร์  ไกรสุข ตระเปียงเตียเรดิโอ หจก.ตระเปียงเตียมีเดีย 23.00-24.00
85 คุณไกรศร หงษ์อนนท์ สถานีแมมมอทเรดิโอ  FM 96.75 MHz หจก.แมมมอทเรดิโอ 05.00-06.00น.
86 นายกวิน วะนาพรม กองทัพพิทักษ์ธรรม หจก.จักรพรรดิ์กุลาเรดิโอ 21.30 น -22.30น
87 นายรุจิสมบัติ เงาคำ สถานีวิทยุธุรกิจ แดนดินถิ่นล้านนา หจก.แดนดินล้านนา มีเดีย 12.00-13.00 น.
88 นาย ปรัชญา  สร้อยคำ คุณธรรมนำทาง หจก ทีบีวายเรดิโอ 23.00-24.00
89 นายเทพประทาน อ้วนแก้ว ท้องถิื่นไทยนาทม หจก.คินเดอการ์เด้นเรดิโอ 15.00 น.-16.00 น.ทุกวัน
90 ร.ต.สนธยา   อุปนันท์ สถานีวิทยุ คนไทยเรดิโอ หจก.คนไทยเรดิโอ 7.3
91 นายฉลอง บุญชู วิทยุท้องถิ่นยไทยองครักษ์ หจก.0แลอง เรดิโอ แอนด์ทีวีดิวิชั่น 13..00-14.00
92 คุณวิไลวรรณ ทับทิมทอง สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก หจก.สามโอ โปรโมชั่น 17.00-18.00 ส-อา
93 คุณสมนึก  นิลวัฒน์ DfmRadio FM 103.5 MHz 12.00-12.50 น จันทร์-ศุกร์
94 อ.บุญนาค ธุระพันธ์ สวัสดีลูกทุ่ง  FM 106.25 MHz ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดีลูกทุ่ง 21.00 น. ถึง 22.00 น.
95 คุณสมยศ  รู้ชั้น วิทยุแจ้ซ้อน  FM 106 MHz เจเอสอาร์ มีเดี่ย 18.19 - 19.00
96 นางสุนัฏดา ปัทมะโยธิน แฟมิลี่เรดิโอ  FM 92.5 MHz ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรีมาเอ็นเตอร์ไพร์ส 19.00-20.00
97 นางปริศนา หงษ์วิเศษ น้ำผึ้งเรดิโอ หจก.น้ำผึ้งเรดิโอ 20.00-21.00
98 นายสุชาติ ยามดี คลื่นสร้างสรรค์ชุมชน FM 90.5 MHz หจก.บ่าวแหลมอินเตอร์ 19.3
99 คุณฉัฏชิกา    สอรักษา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน หจก.ฉัฏชิกา96เรดิโอ 23.00-24.00น.
100 นายอุดม  วราหะ เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ไท-สยาม) หจก.ไท-สยามธุรกิจ 16.00-17.00 น
101 นาย ประเสริฐ วะทา คลื่นfm FM 89.25 MHz หจก.ประเสริฐเลิศ กรุ๊ป 20.30-21.00น.(จ-อ)
102 นายสัญญา มังกร ศรีราชามหาชนชลบุรี บริษัทเหตุการณ์พับลิชชิ่งกรุ๊ป จำกัด 04.00-05.00น.
103 นางพิมลรัตน์ เหมมณี เหมมณีแฟมิลี่เรดิโอ  FM 103.25 MHz หจก.เหมมณีกรุ๊ป 10.00-11.00-15.00-16.00น เสาร์-ทิตย์
104 นายจีระพันธ์  ริยะบุตร คนเมืองโย้ย คนเมืองโย้ย 18.00 - 19.00 น.
105 นายนัสชัย  มูลสาย ยกกระบัตรเรดิโอ หจก.ยกกระบัตรเรดิโอ 03.00-04.00
106 นายเจษฎาพร ชมภู ซอฟท์ดิจิตอล เรดิโอ บริษัท ซอฟท์มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 00.00-01.00
107 คุณธีราภรณ์ คณาร๊ย์ ล้านนาอินเตอร์ หจก.ล้านนาอินเตอร์ 12.00 และ 23.00
108 คุณจีรวัจน์ ศรีมุณี เรดิโอวาไรตี้ หจก.พูลสวัสดิ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 08.00น. - 09.00น.
109 คุณอัยรัช  ศรีสุคนธ์ วีไอพีเรดิโอ บริษัทวีไอพีบรอดคลาสแอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด 18.20-19.20 น
110 คุณศักดิ์ชัย พันธ์โต สถานีวิทยุเพื่อธุรกิจฮอทฮิตเรดิโอ หจก.ฮอทฮิตเรดิโอ 21.00-22.00 น.
111 นายสุพจน์ พูลสวัสดิ์ วาไรตี้เรดิโอ FM 97.25 MHz หจก.พูลสวัสดิ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 08.10-09.00น.
112 นายไหม ยืนยง วิทยุบ้านโนนลาน FM 101.25 MHz ไหมธุรกิจ 17.00-18.00น
113 คุณศรีนวล คำประเสริฐ คนเมืองล้านนาเรดิโอ หจก.คนเมืองล้านนาเรดิโอ เสาร์ที่5 และที่12 กันยายนเวลา11.00
114 คุณบรรเลง เสี่ยงสลัก สองย่า เรดิโอ หจก.สองย่าเรดิโอ 08.00-09.00
115 คุณไสว  ฤทธิพิษ เอื้ออาทรพิมาย บ.โกบอลท์เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 07.30-08.00
116 นายเบญจพล วัฒนไกร สถานีวิทยุท่าจีน  FM 107.25 MHz หจก.ท่าจีน โปรโมชั่น 12.00-13.00น
117 คุณประสิทธิ์ ธานีรัตน์ เอ็นเคเรดิโอ หจก.เอ็นเคเรดิโอ 5.00-6.00 น.
118 คุณสุทธิศักดิ์  หัวดอน วาริชเรดิโอ หจก.วาริชเรดิโอ 17.00-18.00
119 คุณไพรินทร์  กมลลานนท์ บ้านผือ หจก. 07.30น.-08.00น.
120 นายวะชิระพันธ์ สามพิมพ์ homewave FM 101 MHz 19.00-20.00
121 คุณทองใคร ศรีประทุม ธาตุตาลเดี่ยวเรดิโอ FM 92.25 MHz ธาตุตาลเดี่ยวเรดิโอ 18.00-19.00น
122 คุณรอซะ  ลูมากามิง ท้องถิ่นไทยโอเคสเตชั่นปาลัส FM 90.00 MHz ลูมากามิง บริการ จำกัด 12.00-13.00o
123 พ.ต.อำพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ FM 100.75 MHz หจก.อำพันธ์โฆษณา 17.00-18.00
124 คุณประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ เอสเอสเรดิโอ FM 106.25 MHz หจก.เอสเอส.เรดิโอ 18.20-19.00น
125 นายสุรพล  ระวิวงษ์ N.A.C.RADIO FM 99.25 MHz บริษัท  สำนักข่าวสรา้งสรรค์  จำกัด 16.10  น.
126 คุณประสานสินธุ์  โมกมัน นาบ่อคำบ้านเรา เรดิโอ FM 101.5 MHz นาบ่อคำบ้านเรา 05.00-06.00
127 คุณนัสชัย มูลสาย ยกกระบัตรเรดิโอ FM 107.25 MHz ยกกระบัตรเรดิโอ 03.00-04.00
128 นาย อนุสรณ์ สุมาทร เน็คเนียวเรดิโอ FM 96.75 MHz หจก อนุสรณ์เรดิโอ 05.00 -06.00 น.
129 นางพัชรินทร์  อินทะวงค์ 103 เจเจมีเดีย FM 103 MHz หจก103 เจเจมีเดีย 06.00-07.00 น.
130 นายสำรวย  สีสืบมา ตำบลมะเริง(เวฟคันทรี่) FM 104.75 Mhz หจก,รุ่งสีมา  09.00-10.00
131 คุณนวปฎล เงินไกร นิวเวฟสเตชั่น FM 90.75 MHz บริษัท 00.00-01.00 น
132 คุณชลธิชา นาคถ่าย แฮปปี้ซองเรดิโอ FM 91.50 MHz หจก 01.00-02.00 น
133 นายสุรพิณ  ก้านเพชร "ผู้ผลิต เศรษฐกิจพอเพียง" ... เสียงเพื่อปวงชน FM 99.75 MHz หจก.ค้อวังมั่งมีธุรกิจ เวลา 21.00 น. ทุกวัน
134 คุณสายัณห์   ปรงแก้ว ไฟว์เวย์ส เรดิโอ FM 98.25 MHz บ.ไฟว์เวย์ส มีเดีย แอนแอ็ดเวอร์ ไทซิ่ง จก. 20.00  - 21.00 
135 นางสาวธนิกา เบ้าจังหาร เติมใจเรดิโอ FM 103.25 MHz หจก.เติมใจธุรกิจบันเทิง 0300-0400 น.
136 คุณสมนึก  วรวงศ์วัฒนะ มิตรสัมพันธ์เรดิโอโนนแดง FM 90.25 MHz หจก.มิตรสัมพันธ์เรดิโอ 16.00 - 17.00น
137 คุณประยูร  วรวงศ์วัฒนะ เครือข่ายความมั่นคง FM 89.00 MHz 17.00 -18.00น.
138 คุณเสน่ห์  บุญแก้ว บ้านผือเรดิโอ FM 94.75 MHz หจก. ทิดเหน่  มีเดีย กรุ๊ป 17.00-18.00 น.
139 นายกฤษฎ์พลัฏฐ์  มีศรี เอ็นที เรดิโอ FM 91.25 MHz เอ็นที เรดิโอ 04.00-05.00
140 นายรัฐธรรมนูญ แสงทองดี คนหนองประดู่ FM 93.25 MHz หจก เพรชทิพย์โปรโมชั้น 24.00-01.00
141 คุณอรณี  ผันพักตร์ สารจิตรเรดิโอ FM 96.5 MHz หจก.สารจิตรเรดิโอ 20.30-21.30 น
142 คุณณรงค์   ผันพักตร์ คนบ้านโปร่งสารจิตร FM 99.5 MHz หจก.สารจิตรเรดิโอ 15.00-16.00  น.
143 คุณอำนวย มีชัยตระกูล ลูกทุ่งไทอีสาน fm92.25mhz FM 92.25 MHz พัฒนามิวสิค 16.00-17.00 น.
144 นายเปรมศักดิ์  เกษมสำราญ บกช.43 เสียงจากเมืองดอกบัวแดง FM 107.50 MHz หจก.ปทุมรัตต์เรดิโอ 17.00-18.00  น.
145 ร.ต.บุญมี มณีงาม ดอยหลวงเชียงดาว FM 89.0 MHz หจก.ดอยหลวงเชียงดาว 8.00-9.00 จ-ศ จะส่งแจ้งยืนยันจากออกอากาศทุกต้นสัปดาห์ค่ะ ขอบคุณค่ะ
146 คุณราศรี ประทุมมา ดอกบัวเรดิโอ FM 87.75 MHz ห้างหุ้ส่วนทีเจแอนด์เคอาร์ 07.31-08.00 น.
147 นาย สมชาย วจนะไพบูลย์ ไท-วานรเรดิโอ FM 102.25 MHz ไท-วานรเรดิโอ 17.00-18.0
148 นายสมศรี คำคูณ ไทยสมบูรณ์ FM 93.75 MHz เรดิโอ โคราฃ 7 17.00 น
149 คุณจินดา สิทธิพงศ์ เฟรนด์ชิพเรดิโอ FM 91.75 MHz เรดิโอ โคราฃ 7 21.00 น
150 นายประมวล  บุญศรี หนองฮีเรดิโอ FM 104.00  MHz หจก.หนองฮีกรุ๊ป 08.00 - 09.00 o"
151 นายอิศเรศ  จิณฤทธิ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงบูมเรดิโอเน็ทเวิร์ค FM 97.5 MHz หจก.บูมเรดิโอเน็ทเวิร์ค (ส.-อ.)13.00-14.00, (จ.-ศ.)22.00-23.00
152 คุณเสงี่ยม สังขฮวด ทุ่งพลับพลา FM 96.25 MHz ห้างหุ้งส่วนจำกัด วิทยุทุ่งพลับพลา 21.00 น.-22.00 น.
153 นาย ยศพงศ์ ปัสสีแก้ว คนเมืองเพียเรดิโอ FM.96.75 MHZ สามก้อนเส่า จำกัด 05.00-06.00น.
154 คุณสุมาลี   อินนา แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz บริษัท ทีเอ มีเดีย จำกัด 20.00-21.00 น.
155 คุณกฤษณะ เตรียมพล ศรีเจริญทรัพย์เรดิโอ FM 100.75 MHz 17.00-18.00
156 คุณณัฏฐ์พงษ์ พลสิงห์  แฮปปี้เรดิโอ  FM 97.50 MHz  หจก.เอ็น.พี.โครเมี่ยม 08.00-18.00 น.
157 คุณสมบูรณ์ สุวรรณพิทักษ์ หนองบัวสัมพันธ์ FM 102.25 Mhz บริษัท วินบรอดคาซท์ จำกัด 12.00-13.00
158 นางพรประทาน ชูโต คลื่นสันติสุข FM 101.25 MHz หจก.รวมสื่อ 19.00-20.00
159 คุณมานพ เพ็ชรวัฒนา จอหอเรดิโอ 107.75 mhz FM 107.75 MHz คลื่นสีขาวชาวโคราช จอหอเรดิโอ 21.00-22.00
160 คุณวิรัตน์ แก้วสุขศรี บินหลาเรดิโอ FM 96.25 MHz บริษัท บ้านบินหลา จำกัด 8.00 - 9.00 น.
161 นายชัชวาลย์ เอียการนา เรดิโอฅนลูกทุ่ง FM 96.00 MHz ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปโลพุทไธสง จ-ศ.21.00-22.00น. ส-อา15.00-16.00 21.00-22.00น.
162 นายอัมพร พูลลาภ ดวงกมลสามพระยา FM 106.25 MHz หจก.ดวงกมลชุมชนสามพระยา 08.00-09.00
163 นายเสน่ห์  บุญแก้ว บ้านผือเรดิโอ FM 94.75 MHz หจก.ทิดเหน่มีเดียกรุ๊ป 18.00-19.00
164 นายสมเพชร วรรณแก้ว บ้านมะขามหลวง FM 92.50 MHz เสาร์-อาทิตย์ 08.00-09.00 น.
165 น.ส ธรธร จิตต์สันติสุข แม่วางเรดิโอ FM 90.25 MHz ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่วางเรดิโอ 18.00-19.00 น.
166 นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ modernfm96.50 FM 96.50 MHz หจก.อุทัยเทเลคอมเซลล์แอนด์เซอร์วิส 8.00 - 9.00
167 นายสมบูรณ์ สุวรรณพิทักษ์ หนองบัวสัมพันธ์ FM 102.25 Mhz บริษัทวินบรอดคาซท์ จำกัด 12.00-13.00
168 น.ส.อภิรดา นิติกุลเกยูร Checkin Fang Radio FM 92.00 MHz หจก.เทพเนรมิตร เรดิโอ 8.00น.-9.00น.
169 นางดาวิน นิติกุลเกยูร คลื่นชุมชนคนเกษตร FM 103.50 MHz หจก.พืชผักและผลไม้ 8.00น.-9.00น.
170 นางสุมัทนา   ลาดซ้าย ดีเจสัมพันธ์ FM 87.75 MHz ห้างหุ้นส่วนดีเจสัมพันธ์ 08.00-09.00
171 สมเกียรติ  แสงสุรเดช วทท.กบินทร์บุรี  FM 105.25 MHz สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง 0800-0900
172 นางรัตนา  แสงสุรเดช วทท.เมืองปราจีนบุรี FM 93.00 MHz สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง 0800-0900
173 นาย อำนวย มีชัยตระกูล ลูกทุ่งไทอีสาน FM 92.25 MHz หจก.พัฒนามิวสิค 16.00น.-17.00น.
174 นาง ศรีนวล คำประเสริฐ คนเมืองล้านนาเรดิโอ FM 104.00 MHz หจก.คนเมืองล้านนาเรดิโอ 18.18 น.-19.00 ทุกวัน
175 คุณก้องภพ เเจ้งสว่าง สถานีวิทยุปราสาทเรดิโอ FM 95.75 MHz