การปรับตัวทำการตลาดออนไลน์ ของวิทยุประเภทบริการทางธุรกิจ

billkate04

Last 10 Posts

  1. ระเบียบสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ว่าด้วยเครื่องแบบปกติขาว พ.ศ.2560
  2. บทความพิเศษ “การเมืองของประชาชน”
  3. ลงทะเบียน 1000 คลื่นทั่วไทย ถึงไทยทุกวัน Update!!
  4. ดาวน์โหลดรายการคุยข้ามคลื่น (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 60)
  5. รวมผลงานและกิจกรรมของ สค.สช.
  6. รัฐธรรมนูญใหม่กับการจัดการ “คลื่นความถี่” ในบทบาทของ กสทช. ที่กลายเป็นองค์กรของรัฐไปแล้ว
  7. พิธีเปิดและลงนามMOUร่วมกัน งานรวมพลคนหลังไมค์สื่อไทยสร้างชาติ
  8. ดาวน์โหลด Spot สำหรับเปิดในรายการวิทยุที่เข้าร่วมโครงการ “DJ ทั่วไทยในใจ AIS”
  9. ประกาศฉบับที่ 9/2559 เรื่องโครงการ “1000 คลื่นทั่วไทยถึงไทยทุกวัน”
  10. ประกาศฉบับที่ 5/2559 เรื่องสวัสดิการประกันอุบัติเหตุสมาชิก