ดาวน์โหลดสปอทวิทยุ สค.สช.

download000

สปอต เกรนโปร ใหม่

download000

ใบสมัครกรรมการจังหวัด
ใบสมัครกรรมการอำเภอ
ใบสมัครสมาชิกสามัญ
ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ

download000

สกู้ป รายการเกรนโปร เรื่องข้าวโพด
ข้าวโพด ตอนที่ 1
ข้าวโพด ตอนที่ 2
ข้าวโพด ตอนที่ 3
ข้าวโพด ตอนที่ 4
ข้าวโพด ตอนที่ 5
ข้าวโพด ตอนที่ 6

สกู้ป รายการเกรนโปร เรื่องถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง ตอนที่ 1
ถั่วเหลือง ตอนที่ 2
ถั่วเหลือง ตอนที่ 3
ถั่วเหลือง ตอนที่ 4
ถั่วเหลือง ตอนที่ 5
ถั่วเหลือง ตอนที่ 6

download000
สมาชิกสามารถฟังรายการเกรนโปรที่ออกอากาศตลอด 24 ชม.ได้ 4 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 http://www.djpengpum.radiostream321.com
ช่องทางที่ 2 http://www.djkanoksak.radiostream321.com
ช่องทางที่ 3 URL : http://78.129.232.162:39734/;stream.mp3
ช่องทางที่ 4 URL : http://78.129.163.75:16568/;stream.mp3

วิธีการดาวน์โหลด ตามภาพ

000000

Comments are closed.