ประกาศเรื่องจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ติดตั้งระบบแอพพลิเคชั่น ระบบถ่ายทอดสดภาพและเสียงฟรี ทั่วประเทศ

ประกาศ

ถึง สถานี สมาชิก ของ สค.สช. ทุกๆ จังหวัด ทราบ

        ทาง สค.สช.มีแผน ดำเนินการ จัดสวัสดิการ ติดตั้ง ระบบ Application
(ฟังและชมภาพ ของทางรายการสถานีวิทยุฯได้ทั่วโลก พร้อมระบบ
บันทึกรายการ อัตโนมัติ 6-12เดือน)
ให้ กับ สมาชิก ฟรี แต่ในช่วงแรก
จะให้ สิทธิ ผู้แจ้ง รายละเอียดมาก่อน 20สถานี เพื่อ เป็นสถานีนำร่อง
หลังจากนั้น จะทะยอยติดตั้งให้ สมาชิก สค.สช.ทุกจังหวัด ทุกสถานี
ทั่วประเทศ
      สิ่งที่สถานีต้องเตรียมส่งให้ด่วน มีดังนี้ ครับ
 
1. Username และ password ของ teamviewer (คิดว่ามีแทบทุกสถานีครับ)
2. Logo ของสถานี /ชื่อสถานี/คลื่นความถี่
3. ชื่อเจ้าของสถานี(ผอ.)
4. สโลแกนของสถานีครับ (ถ้ามี)
5.เบอร์มือถือ ทางสถานีที่ใช้ สำหรับให้ จนท.สค.สช.โทรประสานงาน
ระหว่างทำการติดตั้งด้วยระบบ รีโมท ที่ กทม.ไปยังสถานี
ที่ต้องการติดตั้ง 
 
    หลังจากติดตั้งสถานีนำล่อง20สถานีชุดนี้แล้ว ทาง สค.สช.จะติดตั้ง
สถานีสมาชิก สค.สช ทยอยทั้งหมด ในเดือน มกราคม 2559

 
   ท่านใด ที่ ต้องการ เป็น สถานี นำล่อง รับเพียง 20 สถานีให้ ส่งข้อมูล
1-5ข้อ เข้าไลน์ ส่วนตัวผม นะครับ 20 สถานี ใช้ เวลาติดตั้ง แล้วเสร็จ
ภายใน เสาร์อาทิตย์นี้ (26-27ธ.ค) สามารถ Online ทั้งระบบเสียง
และ ภาพ ได้ทันที ครับ
ID Line :John-777
ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม

Comments are closed.