พิธีเปิดและลงนามMOUร่วมกัน งานรวมพลคนหลังไมค์สื่อไทยสร้างชาติ

 rp

พิธีเปิดและลงนามMOUร่วมกัน
งานรวมพลคนหลังไมค์สื่อไทยสร้างชาติ
โดย…สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ(สค.สช.)

Comments are closed.