สค.สช.จับมือ CC ทำโครงการ DJ.แจกจริง

27-06-59-01

สค.สช.จับมือ CC ทำโครงการ  DJ.แจกจริง
1 ล้านกระปุ๊ก สุดยอดผลิตภัณฑ์ “เกรนโปร”

  เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.59 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม SC PARK กรุงเทพฯ  ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้โครงการ   “DJ แจกจริง ระหว่าง  สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  กับ บริษัท คอมเมอร์เชียล แคปปิตอล 1158 จำกัด  โดยที่ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะร่วมมือกันดำเนินธุรกิจเครือข่ายขายตรง ภายใต้ชื่อโครงการ  “DJ แจกจริง”    จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจใน  3   ด้านคือ ด้านการบริหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริมการขายและการฝึกอบรม และ ด้านการพัฒนาเครือข่าย
         สาระสำคัญโดยสรุปของโครงการ  “DJ แจกจริง”  นี้  ทางบริษัท คอมเมอร์เชียล แคปปิตอล 1158 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขายตรง (MLM) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่มีชื่อว่า  เกรนไปร    ( มหัศจรรย์ธัญพืช)  ที่สกัดด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในโลกขณะนี้   มีลักษณะเป็นแคปซูล 1 กระปุ๊กมี 100 แคปซูล ราคาสมาชิก 1,050 บาท  ใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้ผลดีในทุกเพศทุกวัย และทุกอาการเจ็บป่วย  สตรีมีครรภ์รวมถึงเด็กทารกก็ใช้ได้ผลดีมาก
         ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจึงกล้าท้าพิสูจน์ด้วยการรับสมาชิกแล้วให้สมาชิกเลือกบุคคลที่มีสุขภาพไม่ดีคือ มีโรคประจำตัวทุกโรคมา 1 คน เพื่อแจกให้รับประทานฟรีเดือนละ 1 กระปุ๊กตลอดไป  มีเป้าหมายแจก 1 ล้านกระปุ๊กมูลค่ารวม 1,050,000,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะให้ DJ.ในเครือข่ายของ สค.สช.เป็นผู้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อไปแจกแบบ 1 ต่อ 1   ส่วนเงื่อนไขการสมัครและการแจกให้เป็นไปตามระบบที่บริษัทกำหนดไว้   ดังนั้น DJ.ที่สามารถรับสมาชิกได้มากก็จะได้ผลประโยชน์ตามขั้นบันไดคือยิ่งมีสมาชิกมาช่วยแจกมากเท่าไรก็จะได้ผลตอบแทนมากตามไปด้วย เพราะทาง

ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการ  DJ.แจกจริง ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารขอรับผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบแด่ผู้รักษ์สุขภาพ หรือมีอาการเจ็บป่วย

เช็คสายงาน CC ทำโครงการ  DJ.แจกจริง

Comments are closed.