บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้โครงการ “มีเดีย ออน ทีวี และ เรดิโอ” ระหว่าง สค.สช. กับ บริษัท มีเดีย ออนคลาวด์ จำกัด

16-06-59-001

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59 เวลา 14.00 น.ที่ สำนักงานบริษัท มีเดีย ออนคลาวด์ จำกัด อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้โครงการ “มีเดีย ออน ทีวี และ เรดิโอ” ระหว่างสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) โดย นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาฯ กับ บริษัท มีเดีย ออนคลาวด์ จำกัด (Mmoc) โดย นายธนกฤต วัฒนากูล ประธานบริษัท เป็นผู้ลงนาม โดยพิธีนี้มี พล.อ.ณพล คชแก้ว ประธานที่ปรึกษา สค.สช. กับ นายบัณฑิต เทียนทำนูล ประธานที่ปรึกษาบริษัท มีเดีย ออนคลาวด์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพีลงนามจากทั้งสองฝ่ายจำนวนมาก ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะร่วมมือกันดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบ WIFI ภายใต้ชื่อโครงการ “ มีเดีย ออน ทีวี และ เรดิโอ” ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจใน 3 ด้าน คือ
1) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
2) ด้านการส่งเสริมการขายและบริการ
3) ด้านการพัฒนาเครือข่าย
สรุปสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงคือ Mmoc จะเป็นผู้ จัดทำ จัดหา และ พัฒนา ระบบการสื่อสารด้วยนวัตกรรมใหม่ ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมี สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ เป็นองค์กรดำเนินการในส่วนของการขยายเครือข่าย ในเบื้องต้นนี้ Mmoc ต้องการเช่า เสาส่งสัญญาณ (TOWER) ของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในกลุ่มบริการทางธุรกิจทั้งที่เป็นสมาชิกของ สค.สช.และไม่เป็น เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบด้วย Base Station ยี่ห้อ ALTAI รุ่น A 8-N+Antena น้ำหนัก 5- 8 กิโลกรัมตามแต่สภาพพื้นที่ เพื่อส่งสัญญาณ WIFI ในย่าน 2.4 GHz โดยให้ค่าเช่าเสาส่ง ปีละ 40,000 บาท

16-06-59-02
ทางด้าน นายฉัตรชัย ผิวนิล เลขาฯ สค.สช. กล่าวว่าจากนี้ไป สค.สช.จะเริ่มรับสมัครสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ มีเดีย ออน ทีวี และ เรดิโอ ทั้งนี้สมาชิกต้องมีเสาส่งที่ได้มาตรฐาน สูง 30 เมตรจากพื้นดิน มีสำเนาใบอนุญาตตั้งเสาจาก กสทช. ถ่ายภาพเสาให้เห็นทั้งต้น สัญญาเช่า 6 ปี ๆ ละ 40,000 บาท วันทำสัญญา จ่าย 30 % (12,000 บาท ) ของปีและจ่ายครบเมื่อสิ้นปี ต่อไปจ่ายเป็นรายปี รายละเอียดอื่น ๆ จะรีบดำเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็ว
โดยสรุปแล้ว นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช. กล่าวว่าจากโครงการนี้ สค.สช. พิจารณาดีแล้ว จึงพร้อมที่รับผิดชอบต่อสมาชิกทุกสถานีที่เข้าร่วมโครงการ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในทุก ๆ กรณี ทั้งเรื่องการประกันภัย เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้ ด้วย เร็ว ๆ นี้จะจัดประชุมชี้แจงกรรมการทุกระดับต่อไป

16-06-59-03

16-06-59-04

16-06-59-05

Comments are closed.