แถลงข่าว “61 พรรษามหาวชิราลงกรณ” และ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ประมวลภาพงานแถลงข่าว การจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“61 พรรษามหาวชิราลงกรณ” และงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"

ในโอกาสนี้มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช  ได้มอบหนังสือบันทึกข้อตกลงมอบให้
สภาเครือข่ายสื่
อภาคประชาชนแห่งชาติ  (สค.สช.) เป็นองค์กรประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างหอเฉลิมพระเกรียรติ และได้มอบหมายให้  พล.ต.ท ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นผู้แทนมอบ
 ให้กับ นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
ประธาน สค.สช.และคณะประกอบด้วย 
ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม  นายไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ
นางสุกานดา ปานะสุทธะ   
  และ นางสาวพัณณ์ชยา ธนเศรษฐวรภัค  ไว้เป็นหลักฐานสำคัญ
ที่จะร่วมมือกันจัดทำ
ครงการนี้ให้สำเร็จต่อไป

ข่าวประจำวัน