มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช มอบให้ สค.สช. ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช  มอบให้  สค.สช. ประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ

ประธาน สค.สช. พากรรมการรับหนังสือสำคัญจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
สุดปลื้มได้ทำงานใหญ่เพื่อถวายเป็นราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

          เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.56 เวลา 11.40 น.ที่หอประชุมใหญ่สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ได้มีการจัดประชุมใหญ่คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแถลงข่าว การจัดงานบำเพ็ญกุศล
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “61 พรรษามหาวชิราลงกรณ” และงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
“12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  โดยมี  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
เป็นประธานดำเนินการประชุม และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ได้กล่าวถึงโครงการ
จัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ
ที่ได้ดำเนินการสืบต่อมาจากการจัดงาน “กาญจนาราชาภิเษก” เมื่อปี 2543 ครั้งนั้น
ได้สร้างระฆังทองคำคู่  หนักใบละ 50 บาท นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามพสกนิกร
ทั่วประเทศแล้ว และได้สร้างระฆังจำลองไว้อีก 1 คู่ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดระฆังโฆสิตาราม
ต่อมาคณะกรรมการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชจึงได้จัดทำโครงการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติขึ้น
เพื่อประดิษฐานระฆังจำลองคู่นี้  ทั้งนี้จะสร้างบนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ของวัดยานนาวา ริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

          จากโครงการดังกล่าวนี้ทางมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช มีงบประมาณอยู่แล้วส่วนหนึ่ง
แต่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วม ในการสมทบทุนให้กับโครงการนี้ได้อย่างกว้างขวาง
ทั่วประเทศ จึงได้จัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น “5 ธันวามหาราช” เพื่อมอบให้กับประชาชน
ที่ได้ร่วมสมทบทุน  องค์ละ 299 บาท
         ในตอนหนึ่งของการแถลงข่าว  ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ได้ประกาศให้ผู้เข้าร่วมประชุม
และสื่อมวลชนทราบว่า มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ได้มอบให้ สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
(สค.สช.) เป็นองค์กรประชาสัมพันธ์โครงการนี้อย่างเป็นทางการ  และได้มอบหมายให้ 
พล.ต.ท ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นผู้แทนมอบหนังสือ
บันทึกข้อตกลงให้กับ นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ประธาน สค.สช.และคณะประกอบด้วย
ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม นายไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ นางสุกานดา ปานะสุทธะ    
และ นางสาวพัณณ์ชยา ธนเศรษฐวรภัค  ไว้เป็นหลักฐานสำคัญที่จะร่วมมือกันจัดทำ
โครงการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ให้สำเร็จต่อไป
         ทางด้านนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ กล่าวว่าตนรู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่จะได้มีส่วนร่วม
ในการทำงานเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินินาถในครั้งนี้  ดังนั้นเมื่อได้รับความไว้วางใจจาก มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
ให้ทำงานนี้ ก็จะทำอย่างสุดความสามารถและลงมือทำในทันที  โดยจะรวบรวมสมาชิก
ในกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน นักประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ
และนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทย มาเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้มากที่สุด
นายกนกศักดิ์กล่าวอย่างมั่นใจ

ข่าวประจำวัน