วิทยุโคราชจัดใหญ่ ท่านนายพลชัยฤทธิ์พร บังชุลี หัวเรือใหญ่เชิญ มท.2 ประเสริฐ จันทร์รวงทอง มาเป็นประธาน

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

วิทยุโคราชจัดใหญ่ ท่านนายพลชัยฤทธิ์พร บังชุลี หัวเรือใหญ่เชิญ
มท.2 ประเสริฐ จันทร์รวงทอง   มาเป็นประธาน เมื่อ 15 ธ.ค.55

          จากการเปิดเผยของนายไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ กรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
(สค.สช.) ถึงการจัดงานใหญ่ของสมาคมวิทยุชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดย  พลตรีชัยฤทธิ์พร  บัวชุลี 
นายกสมาคมและคณะกรรมการพร้อมใจกันแสดงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นโดยเชิญ นายประเสริฐ จันทร์รวงทอง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาเป็นประธานในพิธี  มีสมาชิกกว่า 100 สถานีเข้าร่วมอย่างคึกคัก
ในส่วนของ สค.สช.ได้ให้การสนับสนุนและส่งกรรมการเข้าร่วมงาน ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากทีมงาน
ของสมาคมฯ เป็นอย่างดี

ข่าวประจำวัน