สำราญ จันทะเสน หน.พัฒนาธุรกิจการค้ากาฬสินธุ์ ติวเข้มให้คนหลังไมค์ตั้งบริษัท สค.สช.จัดหลักสูตรมินิMBA รอรับ

แบบง่ายต่อการพิมพ์


          สำราญ จันทะเสน หน.พัฒนาธุรกิจการค้ากาฬสินธุ์ ติวเข้มให้คนหลังไมค์ตั้งบริษัท
สค.สช.จัดหลักสูตรมินิ MBA รอรับ เตรียมหาแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการกู้ยืม

          เมื่อ 24 ต.ค.55 ที่ห้องอาหารสุกานดา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โดยการประสานงานของ นายวชิระ พลตื้อ
กรรมการกลาง สค.สช.และ พ.ต.ท.จักรินทร์รัช อินทร์แปลง กรรมการ สค.สช.จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย
กรรมการ สค.สช.ได้เชิญ นายสำราญ จันทะเสน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์มาทำ
ความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อให้สมาชิกได้เข้าคุณสมบัติที่ กส.ทช.กำหนด สำหรับผู้ที่จะเป็นวิทยุธุรกิจ
ทั้งนี้นายสำราญได้ให้คำแนะนำและรับมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้ที่สำนักงาน 

 
           ทางด้านนายไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ กล่าวว่าการจัดตั้งนิติบุคคลไม่ใช้เรื่องยากเพราะมีขั้นตอนกระบวน
ที่ทางราชการพร้อมที่จะให้คำแนะนำอยู่แล้ว แต่ปัญหามันอยู่ที่หลังจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็น หจก.
หรือ บริษัท ก็ตาม กระบวนการดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้และมีความตั้งใจที่จะประกอบการอย่างแท้จริง
จึงจะไปรอด  ดังนั้น สค.สช.ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจเป็นหลักอยู่แล้ว จึงมี
แนวทางที่จะให้มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชียซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับ  สค.สช.จัดหลักสูตร
มินิ MBA อบรมแบบเข้มเรื่องการเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพให้ และที่สำคัญการประกอบธุรกิจต้องมีทุน
สค.สช. ก็เตรียมติดต่อสถาบันการเงินของรัฐเอาไว้  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบที่มีความตั้งใจจริงหลังผ่านการอบรม
โดยระยะเริ่มต้นนี้จะรับอำเภอละ 1 สถานีเท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 สถานี ใครสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้
โปรดติดตามรายละเอียดและเตรียมจองที่นั่งกับ สค.สช.ได้ 
 

ข่าวประจำวัน