วิทยุชุมชน...ระส่ำ กลุ่มเก่าชวด กลุ่มใหม่วืด เด็กดี กสทช.ได้เฮ...บนความสับสน

แบบง่ายต่อการพิมพ์


"บทความน่ารู้..สู่คนหลังไมค์"
 โดย..DJ.เฒ่า

วิทยุชุมชน...ระส่ำ กลุ่มเก่าชวด  กลุ่มใหม่วืด 
เด็กดี กสทช.ได้เฮ...บนความสับสน

หลังหลักเกณฑ์ของ กสทช.ประกาศใช้ แยกปลาแยกน้ำ แยกอีแอบออกจากมุมมืด กลุ่มเก่า
ที่รอจดทะเบียนเป็นวิทยุธุรกิจ เตรียมประท้วง บางกลุ่มเตรียมล่ารายชื่อปลด กสทช.

     หลัง กสทช.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การขอทดลองออกอากาศประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พุทธศักราช 2555 ได้ 1 ปี เฉพาะผู้ประกอบการที่มีใบทดลองออกอากาศเดิม จำนวน 7,400 สถานี
เท่านั้น จึงทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มวิทยุออกเป็น 3 กลุ่มทันทีคือ 

   1. กลุ่มเดิมที่มีใบทดลองออกอากาศ 
   2. กลุ่มเดิมที่ไม่มีใบทดลองออกอากาศ 
   3. กลุ่มใหม่ที่ไม่มีใบอะไรเลย 

     ในแต่ละกลุ่มก็มีปัญหาจากหลักเกณฑ์ของ กส.ทช.ทั้งหมดกล่าว....คือ 

     กลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นวิทยุธุรกิจที่ปฏิบัติตามที่ กทช.(เดิม) ให้ทำ และทำตามที่ กสทช.(ใหม่) 
ให้ทำ ซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกัน กลุ่มนี้จะได้สิทธิเรียกว่ามี เฮ...แต่น่าจะเฮ...บนความสับสนเล็กน้อย
ถึงมากและมากที่สุดเพราะถ้าจะต้องยื่นขอทดลองออกอากาศจะต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นนิติบุคคลอย่างไร หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการ
เป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังต้องปรับลดหรือเพิ่มให้กำลังส่งเป็น 500 วัตต์ เสาสูง 60 เมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศรัศมี 20 กิโลเมตรเท่ากันหมด และต้องนำเครื่องส่งไปตรวจมาตรฐาน 
กสทช.ถ้าไม่ผ่านก็อดได้ใบทดลองออกอากาศ ดังนั้นกลุ่มนี้อาจเหลือไม่ถึง 7,400 สถานีแน่นอน 

     กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจว่าการจดแจ้งเพื่อขอทดลองออกอากาศ 300 วันนั้นเป็น
การขอเพื่อเป็นวิทยุชุมชนคือมีโฆษณาไม่ได้ จึงไม่ยอมไปขอทดลองออกอากาศ เพื่อรอให้เกิด 
กสทช.มาออกหลักเกณฑ์ให้วิทยุธุรกิจ และเมื่อมี กสทช.เกิดขึ้นและมาออกหลักเกณฑ์ให้ทดลอง
ออกอากาศวิทยุธุรกิจได้แล้ว แต่กลับไม่ให้โอกาสกลุ่มนี้ขอทดลองออกอากาศได้ อย่างนี้คงเป็น
ปัญหาแน่ ๆ 
     กลุ่ม 3 กลุ่มนี้เกิดขึ้นมาใหม่ ไม่มีใบอะไรมาเลย น่าจะมีอยู่ประมาณ 1,000-2,000 สถานี 
กลุ่มนี้มีปัญหาแน่ ๆ คือจะไม่ได้รับให้ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ใหม่เลยทั้งหมด และคง
ไม่มีสิทธิไปเรียกร้องอะไรกับเขาได้ แต่ที่สำคัญกลุ่มนี้อาจขอเข้าไปแจมเพื่อเรียกร้องสิทธิกับ
กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีสถานะเดียวกันคือไม่มีใบอะไรเลยจาก กสทช. 

     ปัญหาที่ กสทช.จะถูกถามก็คือ “ท่านเกิดขึ้นมาเพื่อใคร ? เพราะท่านเกิดขึ้นมาหลัง
ที่วิทยุชุมชนเกิด เขาทำกันมาเป็น 10 ปีแล้ว อยู่ดีมีสุขไม่มีปัญหาขัดแย้งใด ๆ กับใคร 
พอมีท่าน...ท่านกลับมาใช้อำนาจทางกฎหมายปฏิบัติกับพวกเขาเช่นนี่ได้อย่าไร...
ไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้แลยหรือ....อะไรทำนองนั้น” 

     เชื่อว่า...ศึกระหว่าง กสทช.กับ ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนกว่า 1 หมื่นสถานี จะต้อง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  (ตอนนี้มีการล่ารายชื่อเพื่อยื่นถอดถอน กสทช.ทั้ง 11 คนกันแล้ว) 
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ กสทช.ว่าจะให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ ? ยิ่งตอนนี้ใน กสทช. ก็มีแต่เรื่องร้อน ๆ ทั้งนั้น 
ล่าสุดก็ประมูล 3 G ที่มีข่าวว่าไม่โปร่งใส งานนี้มีเจ้าภาพจองกฐิน กสทช.เอาไว้แล้วมากมาย 
ส่วนเรื่องนี้...ถ้า กสทช.มีกึ๋นพอก็คงไม่เปิดศึกหลายด้าน และควรที่จะปรับหลักเกณฑ์เรื่องของ
วิทยุชุมชนเสียใหม่ โดยให้ทุกกลุ่มทุกประเภทแสดงตนใหม่อีกรอบ อาจใช้หลักเกณฑ์ 500 วัตต์ 
60 เมตร (ทำเหมือนที่ให้ทองลอง 300 วัน) จากนั้นรอไปจนกว่าจะเปิดประมูลได้ 
เพราะการประมูลคือกติกาที่น่าจะดีที่สุดกับประเภทวิทยุธุรกิจ ใครประมูลได้ก็อยู่ ใครประมูล
ไม่ได้ก็ถอยไป ส่วนวิทยุสาธารณะกับวิทยุชุมชนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะ 2 ประเภทนี้ 
กสทช.น่าจะต้องจัดสรรให้ก่อนอยู่แล้วที่เหลือให้นำไปประมูล ไม่รู้อย่างนี้จะดีกว่าเปิดศึก
กับคนลุ่มใหญ่ที่มีทั้งเจ้าของสถานี, ดีเจ.และ แฟนเพลง อีกนับล้านคน...
หรือไม่...? ครับท่าน 

                                 DJ.เฒ่า

 

ข่าวประจำวัน