กสทช.ลงดาบแรกปิด ว.ชุมชน 700 สถานีที่ไม่ไปรายงานตัว เตรียมขยับดาบสองปิด ว.ชุมชนที่ไม่มีใบอะไรเลยจาก กสทช.

แบบง่ายต่อการพิมพ์


รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (17 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้ประกาศรายชื่อสถานีวิทยุที่สิ้นสุดการ
เป็นผู้
ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว เนื่องจากเป็นสถานีที่ไม่ได้เข้าแสดงตน
เพื่
อขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี
ยงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จึงมีมติให้สิ้นสุดการเป็นผู้ทดลองออกอากาศ
ในลักษณะชั่วคราว นับแต่วันที่ กสท.มีมติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 จำนวน 700 สถานี
และมีแนวโน้มทที่จะไล่ปิดวิทยุ
ชุมชนอีกนับพับสถานีที่ไม่มีใบทดลองออกอากาศ
และไม่อนุญาตให้
ยื่นขอทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ใหม่ด้วย
 


(อ่านรายชื่อสถานีวิทยุที่ถูกปิด...คลิ๊ก)
 

 

ข่าวประจำวัน