คำสิงห์ แก่นภูเขียว กรรมการ สค.สช.จ.เลย นักขายมือทองแห่งเมืองเชียงคาน เตรียมจัดคอนเสริตเปิดตัว ดีเจ.พลัสโกลด์

แบบง่ายต่อการพิมพ์

       คำสิงห์ แก่นภูเขียว กรรมการ สค.สช.จ.เลย นักขายมือทองแห่งเมืองเชียงคาน
เตรียมจัดคอนเสริตเปิดตัว ดีเจ.พลัสโกลด์

         จากการเปิดเผยของ นายคำสิงห์ แก่นภูเขียว  กรรมการ สค.สช.ประจำจังหวัดเลย ในงานประชุม
ชี้แจงโครงการห้างสรรพสินค้าทางอากาศที่โรงแรมใบบุญเพลส อ.เมือง จ.เลย เมื่อ 10 ต.ค.55 ที่
ผ่านมา ถึงแนวทางการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมสมุนไพรตรา ดี.เจ.พลัสโกลด์ ว่าหลัง
จากที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ สค.สช.จังหวัดเลยและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ดีเจ.เพาเวอร์พลัส จำกัด แล้ว ตนก็ได้ดำเนินการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง
ในจังหวัดเลยที่อยู่ 80 กว่าแห่งให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ทันที และเมื่อมีโอกาสได้จัดประชุมรับฟังคำชี้แจง
จากคณะผู้บริหารสค.สช. ที่มาถึงจังหวัดเลยแล้ว ทุกคนต่างก็ชื่นชมในแนวคิดและนโยบายของประธาน
สค.สช.ที่ต้องการทำเพื่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  ในแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมที่ทุกคนมีส่วนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ไปตามความสามารถไม่ต้องเสียค่าสมาชิก ไม่ผูกมัด และไม่ใช่การขึ้นตรงต่อ สค.สช.

         นายคำสิงห์กล่าวต่อไปว่า ตนในฐานที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนท้องถิ่นและธุรกิจผ่านสื่อข้ามไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาว ที่มีความนิยมรับฟังรายการจากสถานีวิทยุของตนอยู่แล้ว จึงสามารถขาย
สินค้าต่าง ๆข้ามไปยังฝั่งลาวได้เป็นจำนวนมาก เมื่อได้สินค้าจาก ดีเจ.ที่เป็นของกลุ่ม ดีเจ.ด้วยกันแล้วจึงมี
แนวคิดที่จะจัดคอนเสิร์ตลูกทุ่งเชื่อมคนทั้งสองฝั่งไทยลาวมาเปิดตัวสินค้าเครื่องดื่มผลไม้ตรา ดีเจ.พลัสโกลด์
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนับปีใหม่นี้ พร้อมกันนี้นายคำสิงห์ได้สั่งซื้อสินค้าทันที 20 ลัง เพื่อนำไปวาง
ตลาดในอำเภอท่าลี่ อำเภอเชียงคาน และเตรียมจัดประชุมแนะนำเฉพาะกลุ่มลูกค้า 500 คนในเร็ว ๆ นี้

 

ข่าวประจำวัน