1 ในกว่า 200 ศูนย์ "บุษมงคล" ขึ้นป้ายอินทรประกันภัย โครงการแฟนเพลงอุ่นใจประกันภัยกับ ดี.เจ. จ.มหาสารคาม

แบบง่ายต่อการพิมพ์

          1 ในกว่า 200 ศูนย์ “บุษมงคล” ขึ้นป้ายอินทรประกันภัยตามโครงการ
“แฟนเพลงอุ่นใจประกันภัยกับ ดี.เจ.” ที่ จ.มหาสารคาม

           ผลจากการเดินสายชี้แจงโครงการ ห้างสรรพสินค้าทางอากาศ” และหนึ่งในนั้นก็คืออนุโครงการที่ชื่อว่า 
“แฟนเพลงอุ่นใจประกันภัยกับ ดี.เจ.” ที่บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุน ได้รับ
การตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจเป็นอย่างดี โดยขณะนี้อินทรประกันภัยสามารถออกรหัสได้แล้ว 223 ราย
พร้อมทั้งดำเนินการเปิดศูนย์ไปแล้วกว่า 50 ราย และจะเร่งเปิดให้ได้  500 ศูนย์ทั่วประเทศไทยภายในปี 2555 นี้

          ทางด้าน นายบุษมงคล อัคติ กรรมการ สค.สช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ทำธุรกิจประกันภัยมาบ้างแล้วได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นโครงการที่ดีมากเพราะเรามีสื่ออยู่แล้วเราคงไม่จ้องแต่จะ
ขายประกันอย่างเดียว เรายังจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญของการมีประกันภัย
ให้มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและสร้างเพื่อความสร้างมั่นใจให้กับตนเองและ
ครอบครัวด้วย  ตนจึงได้รีบดำเนินการเปิดสำนักงานศูนย์ฯ ทันที และตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อประกันไปแล้วหลายราย
สำหรับจังหวัดมหาสารคามคงจะเปิดได้ครบทุกอำเภออย่างแน่นอน

ข่าวประจำวัน