ชูชาติ อุทัยชิต นายก สทร.จ.สุโขทัย จับมือ สค.สช. เดินหน้าผลักดันโครงการ ห้างสรรพสินค้าทางอากาศ นำสมาชิกเข้าร่วมเต็มร้อย

แบบง่ายต่อการพิมพ์


ชูชาติ อุทัยชิต นายกสมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วง (สทร.)จ.สุโขทัย
จับมือ สค.สช.เดินหน้าผลักดันโครงการ ห้างสรรพสินค้าทางอากาศ
นำสมาชิกเข้าร่วมเต็มร้อย

          จากการประชุมชี้แจงโครงการ “ห้างสรรสินค้าทางอากาศ” โดยนายกนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์ 
ประธานสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ต่อกรรมการและสมาชิกของสมาคมสื่อท้องถิ่น
เมืองพระร่วง (สทร.) เมื่อ 8 ต.ค.54 ที่โรงแรมแสงสินธ์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สรุปผลเป็นที่พอใจกัน
ทั้งสองฝ่าย   โดย นายชูชาติ อุทัยชิต นายกสมาคมฯ กล่าวว่ากรรมการของ สทร.ยินดีเข้าร่วมโครงการฯ 
และพร้อมที่จะผลักดันให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพราะส่วนหนึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรและส่วนหนึ่งก็เพื่อสมาชิกทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์   ต่าง ๆ ตามที่ควรจะได้  ทั้งนี้ สค.สช.
ยังยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ สทร.ต้องการให้สนับสนุนเป็นส่วนรวมด้วย  

          นายชูชาติ อุทัยชิต นายก สทร.ยังได้กล่าวสนับสนุนโครงการนี้ด้วยว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะ
ำโดยคนที่ทำวิทยุด้วยกัน เห็นหน้าเห็นตากันมานาน รวมถึงได้ร่วมต่อสู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ
มาด้วยกัน  จึงไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอะไรมาก 
มั่นใจโครงการนี้ สทร.เดินหน้าเต็มร้อย

ข่าวประจำวัน