การลงนาม MOU บ.แอ๊ปโซลูท โกลบอลเทค จำกัด ร่วมกับสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


การประชุมกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการMVR ครั้งที่4ประจำเดือนธันวาคม
ได้จัดขึ้นในวันที่17ธ.ค2558 ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนน พระรามเก้า โดยมี
วาระการประชุมดังนี้ การนำเสนอโครงการ Application
บ.แอ็ปโซลูท โกลบอลเทค จำกัด การลงนาม MOU บ.แอ๊ปโซลูท โกลบอลเทค จำกัด
ร่วมกับสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ สรุปรายงานการอบรมหลักสูตร
เถ้าแก่เรดิโอรุ่นที่2 ที่จังหวัดขอนแก่น การรายงานความคืบหน้าK mall Dealer
และ K mall Center อีกทั้งได้มีการประชุมขั้นตอนการจัดส่งสินค้าให้กับ Dealer
โปรโมชั่นของสินค้าประเภทต่างๆ
 
เบญจมาภรณ์ กันทะปัน/ข่าว
K mall / ภาพ

ข่าวประจำวัน