สค.สช. ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ท้องสนามหลวง

ข่าวประจำวัน