เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์

สำนักงาน
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

67 ซอยโชคชัย 4 ซอย 31/1 ถ.โชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร 02-9315566  Fax 02-9315511 

E-mail:radiokk3k@gmail.com

คุณวีรชิต (อุ่น) จิราภาชัยโชค 
ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงาน สค.สช.  โทร. 085-0005518  
คุณจินตาภา (แหม่ม)
ผู้จัดการส่วนการเงิน สค.สช.   โทร. 087-5014777

ข่าวประจำวัน