สค.สช. ร่วมแสดงความยินดี กรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


ทางสภาเครือข่ายสื่
อภาคประชาชนแห่งชาติ(สค.สช) ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสที
คุณภูมิพนา เก่งพิริยะพาณิชย์ กรรมการประจำจังหวัดปทุมธานี
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักบริหารดีเด่นประจำจังหวัดปทุมธานี จาก
นายพงศธร  สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สาขาพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิตดี
เด่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2558 ในการนี้
ท่านนายกสภาฯ นายกนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์  ได้มอบหมายให้
ดร.ทองหล่อ  เที่ยงธรรม และทีมงานเข้าร่วมแสดงความยินดี
เวลา19.00 น. ณ ร้านอาหารร่มไม้ ริมนา อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ข่าวประจำวัน