"สื่อบุคคลกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

"สื่อบุคคลกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

          วันที่21สิงหาคม 2558 เวลา9.00น.ณ.ห้องออร์คิด ชั้น1 โรงแรมราชศุภมิตรจังหวัดกาญจนบุรี  นายณัฐภณ  กฐินหอม  กรรมการ  สค.สช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม   "เรื่องสื่อบุคคลกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"  โดยมี นายจำลอง   สิงห์โตงาม   รองอธิปดีกรมประชาสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดการเสวนา "เรื่องสื่อบุคคลกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"แก่บุคคลากรกรมประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยุกระจายเสียงและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช) ที่เป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์จำนวน 71คนในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต8จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเวทีการเสวนา"สื่อบุคคลกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"โดยมีนายมรกต คงทน ปชส.กาญจนบุรี นางสวามินี อิสระทะ ผอ.สวท.ประจวบคิรีขันธ์ นางพัฒนา ศรีทร  ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ นางดวงพร สัจจาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเอกสารและเผยแพร่สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์นายชูศักดิ์ บัวสด ประธาน อป.มช ระดับเขตเข้าร่วม            นายจำลอง      สิงโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์กำหนดให้มีการจัดเสวนาเครือข่ายนี้รวม8ครั้ง ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต1-8 ดำเนินการแล้ว6ครั้ง ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี และครั้งนี้เป็นครั้งที่7 วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ตามแผนรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในประเทศรวมทั้งแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะนำข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและนำข้อมูลข่าวสารจากชุมชนท้องถิ่นและนำข้อมูลข่าวสารจากชุมชนท้องถิ่นสู่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวประจำวัน