ประชุมใหญ่ สค.สช. แน่น 780 สถานีใน 750 อำเภอ ตอบรับ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


ประชุมใหญ่ สค.สช. แน่น

780 สถานีใน 750 อำเภอ ตอบรับ

เหมา 3 โรงแรมใหญ่ จัดห้องพัก 350 ห้องรอรับ ประกาศความเป็นหนึ่งเดียว
ของสื่อภาคประชาชน นายกมั่นใจขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์หลักได้แน่
เตรียมดึงบริษัทมหาชนหนุนทุกกิจกรรม

จากการเปิดเผยของ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กรรมการบริหาร สค.สช.
ผู้จัดการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน
แห่งชาติ ถึงการเตรียมการประชุมว่าจากการเชิญชวนสมาชิกสามัญ กรรมการอำเภอ
กรรมการจังหวัดไปทั่วประเทศ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง จำเป็นต้องย้าย
สถานที่ประชุม เพราะที่เดิมไม่สามารถรองรับได้ จนถึงวันนี้ก็ยังมีแจ้งความประสงค์
เข้ามาเรื่อย ๆ จึงต้องประกาศปิดรับ เพราะเกรงว่าจะมีที่พักไม่เพียงพอ

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สถานที่จัดประชุม
และพัก 160 ห้อง
 

โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต  70 ห้อง

 

โรงแรมลักซอร์ 120 ห้อง

 

ดร.ทองหล่อ กล่าวต่อไปว่า ในขณะนี้ได้ ย้ายจากที่แจ้งไว้เดิมมาจัดที่โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้ว ซึ่งห้องประชุมจุได้ไม่เกิน 800 ที่นั่ง หากจำเป็นก็คงต้อง
จัดเก้าอี้เสริม ส่วนที่พักต้องใช้ถึง 3 โรงแรมในบริเวณเดียวกันคือที่โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต
และ โรงแรมลักซอร์   โดยจะจัดรถรับส่งไว้บริการเป็นอย่างดี ทางด้านความปลอดภัย
ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก กองพล ปตอ.เข้ามาช่วยงานด้วย มั่นใจว่า
จะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอน

ทางด้านนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.กล่าวว่าผลจากการประชุมสัญจร
11 ครั้ง เมื่อต้นปีไปแล้วนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน
ประเภทบริการทางธุรกิจ เห็นภาพความชัดเจนของ สค.สช.และเห็นความตั้งใจจริง
ของกรรมการที่เราทำงานกันเพื่อองค์กรซึ่งหมายถึงสมาชิกทุกคนที่ประกอบอาชีพ
เดียวกัน  จึงได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างมากมาย ที่สำคัญคือกระจายมา
จากพื้นที่ 750 อำเภอ ใน 878 อำเภอ ของประเทศไทย และครบทั้ง 76 จังหวัด
รวมกรุงเทพมหานครด้วย จึงกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์การรวมตัวกันเองของ
สื่อมวลชนภาคประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา เพราะส่วนใหญ่ที่ทำได้
จะเป็นหน่วยงานราชการที่มีงบประมาณสนับสนุนและใช้ประเด็นทางกฎหมาย
มาเป็นข้อเสนอให้มาประชุมสัมมนา แต่การจัดประชุมครั้งนี้ใช้งบประมาณจาก
ภาคเอกชนสนับสนุนล้วน ๆ โดยไม่เก็บเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมเลย


         ส่วนภาพรวมๆ ของการจัดประชุมใหญ่ของ สค.สช. ในครั้งนี้
นายกนกศักดิ์ กล่าวว่า เราจะเน้นไป3 ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในวิชาชีพ  ซึ่งหมายถึง
  ความอยู่รอดปลอดภัยมีที่ยืนชัดเจนตามกฎหมาย สามารถประกอบ
  เป็นอาชีพได้อย่างมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยจะดึงบริษัทมหาชนเข้าร่วม
  ให้การสนับสนุนอย่างน้อย 5 บริษัทในขั้นเริ่มต้นนี้

 2. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาประเทศ
  คือการเสนอตัวเข้าร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศ
  และแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมชัดเจน

 3. ยุทธศาสตร์ ประกาศความชัดเจนว่าเป็นสื่อธุรกิจเพื่อสังคม เพราะวันนี้
  ภาพที่เห็นโดยทั่วไปวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน เป็นสื่อธุรกิจ
  ที่เอาแต่โฆษณาขายสินค้าแยกไม่ออกระหว่างการทำธุรกิจกับบทบาทหน้าที่
  ของสื่อสารมวลชน เราจะเน้นไปที่การทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยจะเชื่อมกับ
  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส) ด้วย

“ผมมั่นใจว่าทั้ง 3 ยุทธศาสตร์หลักนี้ จะปรากฏให้เห็นในการประชุมใหญ่ครั้งนี้
และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเดิน ด้วยกลยุทธ์ที่จับต้องได้ ลงตัวและมีทิศทาง
ที่ชัดเจนที่สุดกับคำว่า “สื่อภาคประชาชน”

ข่าวประจำวัน