เยี่ยมเยียน สถานีวิทยุจั๊กจั่น เรดิโอ จ.หนองบัวลำพู

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

วันที่ 15 มิ.ย. 58 เวลา 11.00 น.เดินทางไปเยี่ยมเยียน  สถานีวิทยุจั๊กจั่น เรดิโอ
ของคุณประจักษ์ เที่ยงตรงจิตร กรรมการจ.หนองบัวลำภู ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับ
อย่างเป็นกันเอง

ข่าวประจำวัน