ประกาศฉบับที่ 40 รายชื่อกรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ประจำอำเภอและประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

นายอิศเรศ จิณฤทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ข่าวประจำวัน