ประกาศฉบับที่ 35 รายชื่อกรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ประจำอำเภอและประจำจังหวัดพะเยา

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ร.ต.สมนึก  มาดีคาน

ตำแหน่ง กรรมการประจำจังหวัดพะเยา

ข่าวประจำวัน