สค.สช.เข้าให้กำลังใจเนชั่น เชื่อมสัมพันธ์ปฏิรูปผลักดันสื่อ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

        เมื่อ 24 เม.ย.58 เวลา 17.00 น.นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่าย
สื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและพนักงานได้
เดินทางไปยังสำนักงานเดอะเนชั่น ย่านบางนา กรุงเทพฯ
เพื่อพบกับนายเทพชัย หย่อง
และ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจและคณะผู้บริหารสื่อในเครือเดอะเนชั่น เพื่อนำเสนอ
แนวทางการปฏิรูปสื่อร่วมกันโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

         นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ได้นำเสนอสถานการณ์สื่อภาคประชาชนและแนะนำ
องค์กร สค.สช.ให้คณะผู้บริหารของเนชั่นทราบว่า ในขณะนี้การรวมตัวของสื่อภาคประชาชน
จากสมาคมต่าง ๆ ในนามสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น
สามารถเกาะกลุ่มกันได้และมีแนวทางในการผลักดันข้อเสนอต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แล้ว เพียงแต่ยังขาดแรงสนับสนุนจากสื่อกระแสหลักมาช่วยกันบูรณาการเพื่อนำไปสู่
การปฏิรูปสื่อในทุกมิติ ทั้งนี้สื่อกระแสหลักและสื่อภาคประชาชนสามารถเชื่อมโยง แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน และเป็นพันธมิตรกันได้อยู่แล้วหากได้พูดคุยกันและหาจุดร่วมที่เหมาะสม
ก็จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

         ทางด้าน อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทในเครือเนชั่นกล่าวว่า
เห็นด้วยกับแนวทางที่นายกนกศักดิ์เสนอ คงต้องหาเวลาจัดการเสวนาเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้นโดยเชิญผู้นำองค์กรสื่อที่สนใจเข้าร่วม เชื่อว่าจะนำไปสู่แนวทางที่ชัดเจนใน
ทุกๆ เรื่องและจะมีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนทิศทางของสื่อบ้านเรากับการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันระหว่างคนทำสื่อกับองค์กรที่กำกับดูแล ดังนั้นหากองค์กรสื่อ
ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างเสนอ ก็จะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ นายอดิศักดิ์กล่าวสรุป

         ทางด้านนายสาธุ อนุโมทามิ กรรมการที่ปรึกษา สค.สช.ได้กล่าวถึงแนวทาง
ความร่วมมือในทุก ๆ สื่อว่าเป็นแนวทางในการสร้างข้อเสนอให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มิใช่แนวทางด้านธุรกิจหรือแนวทางการทำสื่อแต่อย่างใดเพราะความเป็นสื่อสารมวลชน
มีความเป็นอิสระสูง การสร้างความแตกต่างในการนำเสนอเป็นเรื่องของตัวตนในแต่ละสื่อ
ส่วนที่เรากำลังจะบูรณาการกันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน แน่นอนว่าคนกำกับดูแลไม่ใช่คนทำสื่อจึงอาจไม่เข้าใจ
ในทุกแง่มุมที่จะต้องการปฏิบัติ เพราะบางเรื่องที่ออกหลักเกณฑ์มาให้เราปฏิบัติ
เป็นการคิดและสรุปกันเองมากกว่าที่จะให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ดังนั้นหากเราสามารถสรุปแนวคิดเสนอแนวทางที่เหมาะสม
จากกลุ่มผู้ประกอบการสื่อในทุก ๆ ประเภท ก็จะมีพลังพอที่จะผลักดันให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมได้

         หลังจากประชุมหารือกันแล้วคณะของ สค.สช.ได้เข้าไปในห้องกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เพื่อให้กำลังใจต่อกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของเนชั่น กรณีที่
กลุ่มเนชั่นกำลังเรียกร้องให้ กสท. พิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ กรณีที่ SLC
เข้าซื้อหุ้นและจะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่ม NMG ในลักษณะที่เป็นการถือหุ้นไขว้
หาก กสท. ไม่เร่งแก้ไขเรื่องนี้ ต่อไปอาจเกิดปัญหากลุ่มเงินทุนสูงมาซื้อกิจการของสื่อ
ที่มีเงินทุนน้อย ทำให้การออกอากาศทีวีดิจิตอล มีเนื้อหารายการไปในทิศทางเดียวกัน
และเกิดการครอบงำสื่อได้ โดยนายกนกศักดิ์ได้กล่าวให้กำลังใจว่า
“เราต้องการเห็น
เนชั่นซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นสถาบันสื่อที่เป็นแบบอย่างให้กับคนทำสื่อด้วยกันได้  
การให้กำลังใจก็ด้วยอยากเห็นเนชั่นอยู่บนมาตรฐานที่เป็นอยู่ในขณะนี้ต่อไป
ในฐานะที่เราก็เป็นสื่อกลุ่มหนึ่ง ก็ขอให้กำลังใจกับสื่อหลักอย่างเนชั่น
ด้วยความจริงใจ”
นายกนกศักดิ์กล่าวให้กำลังใจ จากนั้นจึงได้ถ่ายรูปร่วมกัน

ข่าวประจำวัน