จิิงเกิ้ลรายการ

แบบง่ายต่อการพิมพ์


 
ดาวน์โหลดจิงเกิ้ลรายการ  สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
โดยมีไฟส์ให้เลือก 2 รูปแบบตามความสะดวก

 

 ประเภทไฟส์ MP3  ::     ประเภทไฟส์บีบอีด

 

ข่าวประจำวัน