ประกาศฉบับที่ 28 รายชื่อกรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ประจำอำเภอและประจำจังหวัดพังงา

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

นางนิตยา  ราชานา

ตำแหน่ง กรรมการประจำจังหวัดพังงา

ข่าวประจำวัน