ประกาศฉบับที่ 20 รายชื่อกรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ประจำอำเภอและประจำจังหวัดสกลนคร

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

นายภูมิพนา เก่งพิริยะพาณิชย์

ตำแหน่ง กรรมการประจำจังหวัดสกลนคร

ข่าวประจำวัน