สค.สช. กระชับพื้นที่จัด “รวมพลคนหลังไมค์” ครั้งที่ 11 เปิดโอกาสคนทำวิทยุธุรกิจเหนือล่างกลางบน

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


เน้นกลุ่มจังหวัด พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และ เพชรบูรณ์ที่พลาดโอกาส
ใน 10 ครั้ง มั่นใจรวมพลังได้กว่า 2,000 สถานี
แบบตัวจริงเสียงจริง

         จากการเปิดเผยของ นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน
แห่งชาติ (สค.สช.) ถึงการจัดงานสัมมนา “รวมพลคนหลังไมค์” เพิ่มอีก 1 ครั้ง ที่ โรงแรม
ไม้หอมรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ในวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.58 นี้ว่าเพราะทั้ง 10 ครั้ง
ที่จัดไปแล้วมีเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานดีมาก ๆ ในทุก ๆ โครงการที่ สค.สช.นำเสนอ
ออกไป  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง  หากแต่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความ
เป็นจริงบ้าง เพราะผู้เข้าร่วมงานกลัวต้องเสียเงิน เสียค่าสมาชิก ถูกหลอกให้ขายของ หรือ
เข้าเครือข่ายขายตรง จึงปฏิเสธการเข้าร่วม เพราะที่ผ่านมามักพบว่าเป็นเช่นนั้น  แต่เมื่อ
ผู้เข้าร่วมงานกลับไปบอกถึงความจริงที่ปรากฎในงานว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย มีแต่ได้กับได้
และที่สำคัญ สค.สช.มีแนวทางที่ชัดเจนในทุก ๆ เรื่อง  จึงมีการเรียกร้องให้จัดขึ้นอีก
ตนเห็นว่าที่ดำเนินการได้เลยคือที่ภาคเหนือตอนล่างรวมกับภาคกลางตอนบนซึ่ง
ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการทางธุรกิจในจังหวัดใกล้เคียงกับ
จ.นครวรรค์ เช่น พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
และ เพชรบูรณ์ สามารเดินทางเข้าร่วมงานได้ และหากผู้ประกอบการในจังหวัดอื่น ๆ
สนใจจะเข้าร่วมก็ได้ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็ปไซต์
www.thairadiocenter.com  โดย สค.สช.ได้จัดเตรียมค่าเดินทางทางและ
สวัสดิการอื่น ๆ ให้ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนายกนกศักดิ์กล่าวสรุป

         ทางด้านนายฉัตรชัย ผิวนิล รก.เลขาธิการ สค.สช.และ กรรมการบริหารฯ
กล่าวถึงปัญหาที่ผ่านมาว่ามีเพียงเล็กน้อยคือผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมสัมมนา
เตรียมเอกสารต่าง ๆ  มาไม่ครบ จึงขอย้ำว่าต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบอุญาตทดลองออกอากาศ ใบรับรอง
นิติบุคคล (หจก.-บริษัท) รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป เพื่อใช้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่
สค.สช.จัดให้และใช้รับค่าเดินทางด้วย ทุกท่านสามารถมาถ่ายเอกสาร
ที่หน้างานได้เลย สำหรับค่าเดินทางจะมอบให้กับผู้ประกอบการวิทยุที่มี
ใบทดลองออกอากาศจาก กสทช.(ครุฑแดง) เท่านั้น ผู้ติดตามหรือ
นักจัดรายการ (ดีเจ.)จะไม่ได้รับค่าเดินทาง จึงขอชี้แจงมา ณ ที่นี้ด้วย
นายฉัตรชัยกล่าวย้ำ

ข่าวประจำวัน