สค.สช.ผนึก 25 สมาคมสื่อวิทยุฯ ทุกภาค จัด “รวมพลคนหลังไมค์” 10 ครั้งทั่วไทย

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

เดินหน้าเสนอประเด็นปฏิรูปสื่อต่อ สปช.ขอแก้กฎหมายต่อ สนช.ผลักดันโครงการ
ห้างสรรพสินค้าทางอากาศ จัดสิทธิพิเศษให้ผู้ประกอบการ สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ได้ธุรกิจสื่อบนสื่อธุรกิจและลุ้นของรางวัลมากมาย

          จากการเปิดของนายฉัตรชัย ผิวนิล กรรมการเลขาธิการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน
แห่งชาติ (สค.สช.) ถึงโครงการจัดสัมมนาสัญจร 10 ครั้งทั่วประเทศไทย ว่าเป็นโครงการที่
จัดขึ้นโดย สค.สช. ร่วมกับ 25 สมาคมสื่อภาคประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยมีองค์กรภาคธุรกิจ
หลายแห่งเข้าร่วมสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินงาน  โดยมีกำหนดการและสถานที่
ดังต่อไปนี้
 

  • วันที่ 30 ม.ค.58    โรงแรมรัตนโกสินธ์เชียงใหม่   จ.เชียงใหม่
  • วันที่ 1 ก.พ.58      โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก
  • วันที่ 3 ก.พ.58      โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพ
  • วันที่ 5 ก.พ.58      โรงแรมเฮอร์มีเทจ จ.นครราชสีมา
  • วันที่ 7 ก.พ.58      โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
  • วันที่ 8 ก.พ.58      โรงแรมธนินทร จ.ร้อยเอ็ด
  • วันที่ 10 ก.พ.58    โรงแรมสายธายรีสอร์ท จ.ชลบุรี
  • วันที่ 12 ก.พ.58    โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี
  • วันที่ 15  ก.พ.58   โรงแรมไดมอนด์พลาซา จ.สุราษฎร์ธานี
  • วันที่ 17 ก.พ.58    โรงแรมพาราไดซ์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          ทุกแห่งเวลา 09.00-15.00 น. และหากใครไปถึงก่อน 09.00 น.จะได้รับคูปอง
ชิงโชค ลุ้นรางวัลคือ มิกซ์ -ไมโครโฟน DJ –นาฬิกามหามงคล  และอื่น ๆ อีกมากมาย
นายฉัตรชัยกล่าวสรุป

          ทางด้านนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน
แห่งชาติกล่าวว่าการประชุมสัญจรครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่จะสร้างประวัติศาสตร์
ร่วมกันของผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนทุกแห่ง  เพราะเป็นการ
ผสมผสานกิจกรรมที่ลงตัวที่สุด ทั้งนี้จากการที่ตนได้ทำงานด้านสื่อนี้มาหลายปี
จนมาจัดตั้งเป็นสภาฯ นี้  เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาของกลุ่มสื่อวิทยุ
กระจายเสียงภาคประชาชนนั้น ยังขาดความเข้าใจในการที่มีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐ ขาดพลังในการขับเคลื่อนองค์กรวิชาชีพของตนเอง  ขาดการสนับสนุน
อย่างพอเพียง จึงไม่สามารถทำอะไรได้อย่างที่อยากจะทำ  เมื่อตนอาสาเข้ามา
แล้วก็ลองทำตามแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้คือการผสมผสานความลงตัวใน
หลาย ๆ ด้านเช่น ด้านกฎหมาย  ด้านการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ กับ กสทช.ที่
เป็นองค์จัดสรรและตรวจสอบ  รวมถึงด้านธุรกิจ ซึ่งก็สามารถดำเนินได้ต่อเนื่อง
มาถึง 3 ปี โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกเลยแม้แต่บาทเดียว

            นายกนกศักดิ์กล่าวต่อไปว่าเมื่อกฎหมายแบ่งกลุ่มวิทยุให้มี 3 กลุ่ม และกลุ่ม
ที่มีจำนวนมากที่สุดคือกลุ่มวิทยุบริการทางธุรกิจ จึงต้องใช้กลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสื่อภาคประชาชน โดยกิจกรรมการสัมมนาทั้ง 10 ครั้ง
มีวัตถุประสงค์และสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาดังนี้

          1. จัดให้ผู้ประกอบการฯ ร่วมลงชื่อขอแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการ ฯ พ.ศ.2551
และ พ.ร.บ.กสทช. พ.ศ.2553 เพื่อยกเลิกการประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่ผู้ประกอบการ
ถือครองอยู่แล้วนี้  เสนอต่อ สนช.และ สปช.ในโอกาสที่จะมีการปฏิรูปประเทศไทย
ครั้งใหญ่นี้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของผู้ประกอบการฯ ทุกคน
          2. เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ “พสกนิกรหลังไมค์รวมใจสู่ชายแดนใต้”
ร่วมกับคณะทำงานกิจการพลเรือนและงานมวลชน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กองทัพบก
โดยมี พล.ท.ณพล คชแก้ว เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ในปัญหาชายแดนใต้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะได้จัดสัมมนาเฉพาะเรื่องนี้
กันอีกครั้งหลังประชุมสัญจรนี้จบลง
          3.แต่งตั้งเจ้าของสถานีทุกแห่งเป็นอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้าง
หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จากมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช โดย ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ

          4.แต่งตั้งเจ้าของสถานีหรือผู้บริหารและนักจัดรายการให้เป็นผู้สื่อข่าวของสภาสื่อฯ
พร้อมรับบัตรผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาค
          5.มอบสิทธิ์เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท  เค มอลล์ บิสสิเนส เรดิโอ จำกัด  โดย
ใช้เวลาของสถานีวันละ 1 ชั่วโมงแปลงเป็นสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นทุนในการเข้าถือหุ้น
          6.มอบกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุ 200,000 บาท  (เฉพาะเจ้าของสถานี ทุกสถานี
ที่เข้าสัมมนา) จากบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
          7.มอบสิทธิ์ให้มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลของสภาฯ เพื่อรับการจัดสรรโฆษณา 
(Sponsor) จากส่วนกลาง
          8.แต่งตั้งให้เป็น.......
               8.1 เป็นศูนย์รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลจากโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล 
               8.2 เป็นศูนย์ประสานงานของมหาลัยปทุมธานีเปิดการเรียนการสอน
                     ป.ตรี-โท- เอก  ในภูมิภาค
               8.3 เป็นศูนย์ขยายงานให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยบริษัทกู๊ดเน็ต
               8.4 เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์  “นิวมิคโปร”  สารเสริมประสิทธิภาพพืชทุกชนิด
               8.5 เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกหลายรายการที่เข้าร่วมโครงการ
ห้างสรรพสินค้าทางอากาศกับ สค.สช.

           
          9. แต่งตั้งให้เป็นสาขา “ชมรมสัญญาใจแห่งประเทศไทย” ชมรมที่
เปิดโอกาสให้แฟนเพลงเข้าเป็นสมาชิกได้แบบไม่จำกัดจำนวน

                  
          ทุกรายการเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
กับทุกองค์กรที่เข้าร่วม โดยมีบันทึกข้อตกลงและทำพิธีลงนามไปแล้วทั้งสิ้น (รายละเอียด
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบในวันที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด)

          นายกนกศักดิ์กล่าวย้ำว่า นี่คือปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง
ภาคประชาชนพลาดไม่ได้ เพราะจะได้ร่วมกันกำหนดทิศทิศทางที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านการส่วนร่วมกับภาครัฐ และด้านธุรกิจ โดยที่คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการจัดงาน และนายกสมาคมทั้ง 25 สมาคม ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบการวิทยุฯ
ด้วยกันทั้งสิ้น  จึงมั่นใจได้ว่า....นี่คือตัวจริงเสียงจริง

ข่าวประจำวัน