สค.สช. ขยายฐานประภัยให้กับ สมาชิก สค.สช.

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


เมื่อ 2 ก.ย.56 นายไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ กรรมการ สค.สช.และ
รักษาการเลขาธิการ สค.สช.  นายศิริวัฒน์ จันต๊ะกรรมการ สค.สช.
พร้อมด้วยสมาชิกสมทบ  เป็นผู้แทน สค.สช.ขึ้นเหนือ ไปที่ จ.ลำพูน 
เพื่อขยายฐานประภัย
ให้กับสมาชิก สค.สช. 

ข่าวประจำวัน