อบรมนักข่าวรุ่นที่ 1 สมาคมสื่อท้องถิ่น

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by emailสมาคมสื่อท้องถิ่น โดย กริช พลเดชวิสัย นายกสมาคมฯ 

เชิญ กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ประธาน สค.สช.

เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับผู้เข้ารับการอบรม “นักข่าวรุ่นที่ 1”

เมื่อ 25 ก.ค.56
 
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน

ข่าวประจำวัน