บริษัท ริชิไฟฟ้ากรุ๊ป จำกัด นำเสนอ โซล่าเซลล์กระเป๋าหิ้ว สร้าง ช่องทางการจัดจำหน่ายในไทย ลาว กัมพูชา และ พม่า

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

21 ธ.ค.57 เวลา 13.00 น.นายประสงค์ เบ็ญจวรธรรม ประธานที่ปรึกษา
บริษัท ริชิไฟฟ้ากรุ๊ป จำกัด ได้นำนายหลี่หลิงไฮ่ กรรมการผู้จัดการ
พร้อมคณะเข้าพบนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.เพื่อนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์เครื่องโซล่าเซลล์กระเป๋าหิ้วให้ สค.สช.ร่วมสร้าง
ช่องทางการจัดจำหน่ายในไทย ลาว กัมพูชา และ พม่า พร้อมทั้ง
ให้สัมภาษณ์ออกรายการ "คุยข้ามคลื่น" ด้วย

ข่าวประจำวัน