สัญญา คุ้มครอง DJ.ทั่วไทย กว่า 300 ล้าน สค.สช.ตั้งชมรม “สัญญาใจ”กระตุ้นไทยยึดคำสัญญา

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

          สค.สช.เตรียมเดินสายแจกกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนในเดือน ม.ค.-ก.พ.58 สืบเนื่องจากเมื่อ 23 พ.ย.57 ที่ผ่านมาในงานประชุมใหญ่ของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สค.สช.กับ บ.สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันนำเสนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยภัยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของ สค.สช.โดย บริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)จะมอบความคุ้มครองให้กับผู้ประกอบการฯที่เป็นสมาชิกของ สค.สช.มูลค่ากรมธรรม์รวม 338,400,000 บาท

                       

          นอกจากนี้ สค.สช.ยังได้จัดตั้งชมรม  สัญญาใจ  ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้  นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า   มาจากปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบันคือการที่คนไม่รักษาสัญญาระหว่างกันในทุก ๆ วงการ จึงเกิดการเอาเปรียบ และแสวงหาช่องทางหลบเลี่ยงสัญญาที่ทำขึ้นในที่สุดก็เป็นคดีขึ้นสู่ศาลมากมายอยู่ในขณะนี้  โดยสัญญาที่ว่านั้นมิได้หมายถึงสัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร มีหลักฐาน พยานชัดเจนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสัญญาที่เป็นสัจวาจาต่อกันด้วย ดังนั้นคุณธรรมของคนไทยในเรื่องการรักษาสัญญา รักษาคำพูด นับวันจะลดต่ำลง ทั้งนี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุ แต่ที่ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ก็คือสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สัญญาอันเกิดจากการโฆษณาประชาชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อในภาคธุรกิจที่เกินกว่าการนำเสนอคุณภาพสินค้าหากแต่ไปผูกติดกับคำสัญญาอื่นอีกเช่น ถ้าไม่ดีจะคืนเงิน ซื้อไปแล้วเปลี่ยนได้ ทำประกันแล้วจะจ่ายตามสัญญาทุกประการ ฯลฯ สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามสัญญา อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการพูดจาในทางการเมืองที่เรียกกันว่าการปราศรัยรณรงค์หาเสียงที่เป็นการพูดที่มีลักษณะของการให้สัญญาในทางการเมืองทำให้ผู้ฟังเกิดความหวังว่าจะได้ จะเป็น จะและเกิดขึ้นตามนั้น แต่ในที่สุดก็ไม่ทำตามสัญญาอ้างปัญหาสารพัด อย่างนี้แหละคือการขาดคุณธรรมทางจิตใจ ดังนั้นโครงการจัดตั้งชมรม สัญญาใจ  จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสัญญา โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโครงการนี้


          ทางด้านนายอัยวัฒน์  ชื่นภาณุวัฒน์ กรรมการ สค.สช.ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและจัดหาความร่วมมือจากผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้าร่วมการจัดตั้งชมรมสัญญาใจกล่าวว่า ขณะนี้โครงการพร้อมแล้วที่จะจัดทำบัตรให้กับสมาชิกชมรมสัญญาใจ  สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นขอเพียงเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยก็สมัครได้แล้ว มีค่าสมัคร 300 บาท จะได้บัตรสมาชิก  พร้อมประกันภัย (PA) 100,000 บาท/ปี โดยบัตรสมาชิกชมรมสัญญาใจใช้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้รับส่วนลดมากถึง 30 % ซื้อประกันภัยจากบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้รับส่วนลดทันที  นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรับของขวัญจากประธานชมรมซึ่งจะจับแจกผ่านทีวีดาวเทียมทุกสิ้นเดือนด้วย  นายอัยวัฒน์กล่าวสรุป

ข่าวประจำวัน