คณะผู้บริหารโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล นำเสนอ โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลต้อนรับ AEC

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email
คณะผู้บริหารโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล
เข้า 
พบ นายก สค.สช.เพื่อนำเสนอ
โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลต้อนรับ AEC
โดยจะมีพิธีลงนามความร่วมมือกันใน 15 ธ.ค.57
 

ข่าวประจำวัน