รับประทานอาหารกับประธาน บริษัท เยส ไอ แคน หารือเรื่องผลิตครีมหน้าใส

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ภารกิจนายก....กินไปคุยไป นายก สค.สช.กับ เลขา สค.สช.
ได้รับเชิญจาก ปธ.บ.เยส ไอ แคน ไปรับประทานอาหารที่

บ้านเพื่อหารือการผลิต ครีมหน้าใสในแบรน
DADA ครีม ....เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประจำวัน