30 พ.ย. 57 เยี่ยมเยียน สถานีวิทยุเมืองชลบุรี

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

เมื่อ 30 พ.ย.57 เวลา 14.30 น. กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
นายก สค.สช.และ ฉัตรชัย ผิวนิล เลขา สค.สช.ไปเยี่ยมเยียน

สถานีวิทยุเมืองชลบุรี ของ วิไลรัตน์ ญัตติณรงค์ กรรมการ จ.ชลบุรี 

ข่าวประจำวัน