ประกาศของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ประกาศของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.  เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยยอด
ผู้ประกอบการวิทยุ
กระจายเสียงฯ เข้ายืนยันตนเพื่อขอออกอากาศตั้งแต่บ่ายวันที่
10 ก.ค. 57 จนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา (14 ก.ค. 57) จำนวน 362 ราย
... และ
ใบเสร็จ/สลิปการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสามารถใช้ดำเนินการได้ เมื่อตรวจสอบ
พบว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการแล้ว พร้อมกันนี้ สำนักงาน
กสทช. ทยอยประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่สามารถ
ออกอากาศได้บนเว็บไซต์สำนักงานฯ แล้ว

 

        นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า
นับตั้งแต่สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 79/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา และได้เปิดให้ผู้ประกอบการ
วิทยุกระจายเสียง ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและ
เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคฯ 2.ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ใช้เครื่องส่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคฯ และ 3.ผู้ที่ได้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงไว้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 แล้ว และ
คำขออยู่ในระหว่างการพิจารณา มาติดต่อเพื่อยืนยันตนกับสำนักงาน กสทช.
เขตทั้ง 14 เขต เพื่อดำเนินการขอออกอากาศ พบว่า ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวัน
พฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 2557 จนถึงเมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 2557) มีผู้ประกอบการ
วิทยุกระจายเสียงเข้ามายืนยันตนและดำเนินการขอออกอากาศ จำนวน
362 ราย และสำนักงาน ยังเปิดให้บริการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดย
ความร่วมมือกับกองทัพภาคในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ในเรื่องดังกล่าว

        สำหรับกรณีการใช้ใบเสร็จ หรือสลิปหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
พิจารณาคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมาใช้
ดำเนินการจะสามารถดำเนินการได้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการออก
ใบอนุญาตแล้ว ซึ่งขั้นตอนในการตรวจสอบสำนักงาน กสทช. เขต จะเป็น
ผู้ลิงค์ข้อมูลตรวจสอบจากสำนักงาน กสทช. ส่วนกลางให้ โดยที่
ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อที่สำนักงาน
กสทช. ส่วนกลางเอง และในส่วนของใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตัวจริงสำนักงาน กสทช. ส่วนกลางจะส่งใบอนุญาตฯ
ไปยังสำนักงาน กสทช. เขต ทั้ง 14 เขต ซึ่งผู้ประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียงสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้จากสำนักงาน กสทช. เขต
ในพื้นที่ที่สถานีฯ ตั้งอยู่ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับที่สำนักงาน
กสทช. ส่วนกลาง

        นายฐากร กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้ทาง
หน้าเว็บไซต์กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
https://broadcast.nbtc.go.th/radio/ แล้ว ผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ และสำนักงานฯ จะทยอย
ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์โดยเร็ว สำหรับสถานที่ในการติดต่อเพื่
ดำเนินการออกอากาศตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
79/2557 ที่สำนักงาน กสทช. เขต ร่วมกับกองทัพภาคกำหนดนั้น ได้แก่

1. พื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
    พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ราชบุรี
    นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
    สุพรรณบุรี ติดต่อสำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี

2. พื้นที่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร
    อำนาจเจริญ ติดต่อสำนักงาน กสทช. เขต 2 อุบลราชธานี

3. พื้นที่ ลำปาง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ติดต่อสำนักงาน
    กสทช. เขต 3 ลำปาง

4. พื้นที่ สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ติดต่อสำนักงาน
    กสทช. เขต 4 สงขลา

5. พื้นที่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ตราด ติดต่อสำนักงาน กสทช.
    เขต 5 จันทบุรี

6. พื้นที่ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ติดต่อ
    สำนักงาน กสทช. เขต 6 ขอนแก่น

7. พื้นที่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ติดต่อสำนักงาน กสทช. เขต 7
    นครราชสีมา

8. พื้นที่ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม ติดต่อสำนักงาน
     กสทช. เขต 8 อุดรธานี

9. พื้นที่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ติดต่อสำนักงาน กสทช.
     เขต 9 เชียงใหม่

10. พื้นที่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
      ตาก กำแพงเพชร ติดต่อสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก

11.พื้นที่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ติดต่อสำนักงาน กสทช. เขต 11 ภูเก็ต

12.พื้นที่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ติดต่อสำนักงาน กสทช.
     เขต 12 นครศรีธรรมราช

13.พื้นที่ ระนอง ติดต่อสำนักงาน กสทช. เขต 13 ระนอง

14.พื้นที่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อสำนักงาน กสทช. เขต 13
     ชุมพร

      ซึ่งผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ได้ทางหน้าเว็บไซต์กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สำนักงานกสทช. 
https://broadcast.nbtc.go.th/data/news/doc_other/th/570700000004.pdf
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลางไม่รับดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

“สำนักงาน กสทช. ขอย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงว่า
หากยังไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีสิทธิ
ออกอากาศได้ของสำนักงาน กสทช. แล้วทำการออกอากาศ ถือว่า
มีความผิดตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
3 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เพิกถอนการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและให้ยุติการออกอากาศทันที
จึงขอเตือนสถานีวิทยุกระจายเสียงว่า อย่าเพิ่งดำเนินการใดๆ
จนกว่าสถานีของท่านจะมีชื่อประกาศเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่มีสิทธิออกอากาศได้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. และสำหรับ
สถานีฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศได้แล้ว ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสำนักงาน กสทช. โดยเคร่งครด หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตาม
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ และสำนักงาน กสทช. จะยึดใบอนุญาต และ
ไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่” ดูเพิ่มเติม

ข่าวประจำวัน