กสทช. เผย ขณะนี้วิทยุชุมชนออกอากาศได้ 4,700 สถานี ขณะที่วิทยุชุมชนเถื่อน ไม่สามารถกลับมาออกอากาศได้อีกเลย

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email
กสทช. เผย ขณะนี้วิทยุชุมชนออกอากาศได้ 4,700 สถานี
มีผลตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคมเป็นต้นไป
ขณะที่วิทยุชุมชนเถื่อน ไม่สามารถกลับมาออกอากาศ
ได้อีกเลย
          วันนี้ (10 กรกฎาคม 2557) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้มีวิทยุชุมชนที่สามารถออกอากาศได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) รวม 4,700 สถานี โดยมีผลตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม
เป็นต้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับ 4,700 สถานี ดังกล่าว ประกอบด้วย 
 
         กลุ่มที่ 1 600 สถานี ที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ออกอากาศและ
มาตรฐานทางเทคนิคจาก กสทช. แล้ว โดยกลุ่มนี้ให้รายงานตัวต่อสำนักงานเขต
กสทช. 14 เขต เพื่อออกอากาศได้ทันที โดยรายชื่อสถานีประกาศในเว็บไซต์
กสทช.
 
         กลุ่มที่ 2  4,100 สถานี ได้รับอนุญาต แต่อุปกรณ์และมาตรฐานทางเทคนิค
ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว จะประกาศ
รายชื่อบนเว็บไซต์ กสทช. เช่นกัน
 
          กลุ่มที่ 3  1,700 สถานี อยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ซึ่ง กสทช. จะรีบพิจารณา เพื่อให้สามารถออกอากาศได้ ขณะที่อีก 3,000 สถานี
ที่เป็นวิทยุชุมชนเถื่อน ไม่สามารถกลับมาออกอากาศได้อีกเลย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน
โดยการออกอากาศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท
 
ขอบคุณข้อมูลจากกระปุกดอทคอม

ข่าวประจำวัน