ข่าวสั้น

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


1 ธ.ค. 56
เวลา 06.00 น

 

 

คณะกรรมการบริหาร สค.สช. นำโดยนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
นายก สค.สช. ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
เดินเทิดพระเกียรติ พร้อมกับนำกรรมการและผู้สนับสนุน
งานสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯ เข้ารับพระราชทาน
เหรียญที่ระลึกจากพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช


2 ธ.ค. 56
เวลา19.00 น

ดร.ทองหล่อ  เที่ยงธรรม ประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสมาชิก ในฐานะ ผอ.โครงการความร่วมมือระหว่าง สค.สช. กับ ชาวสวนกาแฟเขาทะลุ นำทีมจัดบูธแนะนำ 
แฟรนไชส์กาแฟเขาทะลุ ในงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง


3 ธ.ค. 56
เวลา 13.00 น

 

 

 

รศ.ดร.พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ อนันต์โท ที่ปรึกษา สค.สช.
ได้แจ้งผลการประสานงานกับ กสทช. เรื่องขออนุมัติการจัดอบรม
บัตรผู้ประกาศขั้นต้นว่าได้รับการอนุมัติแล้ว ขอให้
ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ประธานฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกส่งรายชื่อเพื่อออกใบประกาศ
หลังอบรมเสร็จในวันที่ 9-11 ธ.ค. 56 จำนวน 100 คน
ซึ่งสมัครเข้ามาเกิน 100 คน อาจจะมีรุ่นที่ 2 ของ สค.สช.


4 ธ.ค. 56
เวลา13.00 น

 

 

 

นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช. พร้อมด้วย
คณะกรรมการประกอบด้วย นายพัฒนกฤษ์  พ่วงทอง
นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล  นายมงกุฎ โคตรรุฉิน  เข้าร่วมพิธี
เปิดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวาคม 2556
โดยเข้าร่วมถวายพานพุ่มสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์
โอกาสเดียวกันนี้ได้นำกรรมการและผู้ให้การสนับสนุน
เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจาก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


7 ธ.ค. 56
เวลา19.00 น

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
ทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย คุณปัณณ์ชยา ธนเศรษฐ์วรภัค
เลขาธิการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช/ที่ปรึกษาสภาฯ ,
ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กก.สค.สช. ,
ทนายสันติ สังครัตน์ กก.สค.สช.


11 ธ.ค. 56
เวลา14.30 น

 

 

 

 

 

 

 


คณะกรรมการ สค.สช. ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับ

วิทยากร จาก กสทช. ในงานฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประกาศขั้นต้นที่ มสธ.

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ข่าวประจำวัน