สค.สช.” มอบห้าแสนประเดิมหน้าที่ ประชาสัมพันธ์รับบริจาคสมทบทุน โครงการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

สค.สช.” มอบห้าแสนประเดิมหน้าที่ ประชาสัมพันธ์
รับบริจาคสมทบทุน โครงการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ

          เมื่อวันที่ 17 ต.ค.56 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) พร้อม
คณะกรรมการบริหาร สค.สช. ได้เดินทางไปร่วมงานประชุมเตรียมการจัดงาน ๕ ธันวามาหาราช
ประจำปี 2556 และในโอกาสเดียวกันนี้คณะกรรมการ สค.สช.ได้มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท
จากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมบริจาคและรับมอบพระสมเด็จวัดระฆัง 1 องค์
ต่อการบริจาค 299 บาท ทั้งนี้มี นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  ในฐานะประธานการประชุมได้ร่วมรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวด้วย
         ในที่ประชุม ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ได้เปิดโอกาสให้
นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์  ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็น
ทางการ โดยนายกนกศักดิ์ฯกล่าวว่าตนและคณะกรรมการบริหารทั้ง 25 คน กรรมการประจำ
จังหวัดรวมกรุงเทพฯ อีก 83 คน และกรรมการระดับอำเภออีก 878 คน ได้พร้อมใจกันทำงาน
เพื่อโครงการนี้อย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้บรรลุผลไป
ระดับหนึ่งแล้ว แม้การมอบเงินก้อนแรกในครั้งนี้จำนวนจะไม่มากเพราะพึ่งเริ่มดำเนินการ แต่ก็
ถือว่า สค.สช.ได้แสดงออกถึงความตั้งใจจริงในการทำงาน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว และมั่นใจ
ว่าภายในระยะเวลา 1 ปีจะสามารถหาผู้สมทบทุนในการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ครบ
ตามจำนวนที่รับมอบมาคือ 209 ล้านบาท  นายกนกศักดิ์  กล่าวอย่างมั่นใจ
 
 
           สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (บริจาคและรับมอบ
พระสมเด็จวัดระฆัง 1 องค์ต่อการบริจาค 299 บาท )  ติดต่อได้ที่

            สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) โทร 02-9315566
Fax 02-9315511  E-mail:radiokk3k@gmail.com  
            คุณวีรชิต (อุ่น) จิราภาชัยโชค โทร. 085-0005518      

            คุณจินตาภา (แหม่ม) โทร. 087-5014777
            สั่งจองทางไปรษณีย์โอนเงินไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี "โครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ" เลขที่บัญชี 0130241547  
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช  
โทร 02-3560050 ต่อ 14 
 
 

ข่าวประจำวัน