ตัวแทนรัฐบาลลงพื้นที่ พบกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่รวมตัวกันหน้าสหกรณ์โคอ๊อฟ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

สุราษฎร์ธานี ตัวแทนรัฐบาลลงพื้นที่ พบกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางที่รวมตัวกัน อยู่บริเวณลานหน้าสหกรณ์โคอ๊อฟ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 3 หมืนคน

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ต.ต. ธวัช บุญเฟื่อง ตัวแทนรัฐบาล ที่ถูกมอบหมายให้มาแทน นายกิตติรัฐ
ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้ารับฟังปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ชุมนุม
เรียกร้องราคายางพาราอยู่บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (โคอ๊อฟสุราษฎร์ธานี)

สำหรับจุดรวมตัวใหญ่ที่สุดของภาคใต้อยู่ที่ บริเวณสนามหน้าที่ทำการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคออป)
แยกหนองขรี หมู่  3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจากหลายจังหวัด
ในภาคใต้ ทยอยมารวมตัวชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 3 ก.ย. โดยมี พล.ต.ท. ยงยุทธ  เจริญวานิช ผบช.ภ.8
และ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าประจำที่ศูนย์อำนวยการ
แก้ไขปัญหาการชุนมุนของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ห่างจากจุดชุมนุมประมาณ 12 กิโลเมตร
โดยตำรวจได้มีการวางแผนหาเส้นทางเลี่ยง หากมีการยกระดับปิดการจราจร

นายบุญโชติ ร่มเย็น เลขาฯ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าในที่ประชุมแกนนำ
จากจังหวัดต่าง ๆ มีความเห็นร่วมแถลงการณ์เรียกร้องต่อรัฐบาล คือ ให้ชดเชยค่าส่วนต่างจากราคาท้องตลาด
ณ จุดขาย โดยรัฐต้องประกันราคายางแผ่นรมควัน กก.ละ 101 บาท ยางพาราแผ่นดิบ กก.ละ 92 บาท น้ำยางสด
กก.ละ 82 บาท และ ยางถ้วย กก.ละ 83 บาท สำหรับวิธีการนั้นให้รัฐจ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 
เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ พวกเราพร้อมที่จะรอคำตอบจากรัฐบาล และที่จะยกระดั
บการเรียกร้องทันทีหากไม่ได้รับคำตอบ หรือ รัฐบาลยังเมินเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชน
             ส่วนความเคลื่อนไหวในภาคตะวันออก ก็มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราจาก 8 อำเภอ จ.ระยอง
และจังหวัดชลบุรีบางส่วน เดินทางมาร่วมชุมนุมปิดถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้าทั้ง 4 ช่องจราจร บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง แต่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางฯ ภาคอีสานและภาคเหนือ ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหว

ส่วนความคืบหน้า รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ต.ต. ธวัช บุญเฟื่อง ตัวแทนรัฐบาล ที่ถูกมอบหมายให้มาแทน
นายกิตติรัฐ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้ารับฟังปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้
รับเอกสารข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรผู้เดือดร้อน เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีต่อไป

ครม.มีมติเห็นชอบรัฐบาล มอบหมายให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และ รมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 ก.ย. ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) คือ 1. การอนุมัติให้ดำเนินการร่วมกับสถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่เกษตรมีการรวมกลุ่มกัน
เพื่อลงทุนในการดำเนินการจัดสร้างหรือจัดหาโครงงานเพื่อแปรรูปวัตถุดิบให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ในกรอบวงเงิน
5,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหลัก
และกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่มีการผ่อนปรน 

      ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เดือดร้อน กล่าวว่า ต่อจากนี้ไปเราจะยุติการชุมนุม ให้พี่น้องกว่า 3 หมืนคน
ทยอยเดินทางกลับบ้านได้ เราทำได้เพียงกลับไปปอกพี่น้องที่มาชุมนุมเรียกร้องราคายางว่า การพูดคุยเบื้องต้น
กับตัวแทนรัฐบาล ที่รัฐบาลส่งมาแทน นายกิติรัฐ ณ ระนอง รองนายกฯ โดยผ่านทาง พ.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง
ยังไม่มีคำตอบ เพียงมารับหนังสือจากพวกเราเท่านั้น ต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องของพี่น้องต้องตัดสินใจเองว่า
จะทำกันอย่างไร ไม่เกี่ยวกับตัวแทนที่มาพูดคุยในวันนี้ อาจเป็นไปได้ว่าถ้าจังหวัดหนึ่งจังหวัดได จะเดินทาง
ไปที่ศาลากลาง เพื่อยกระดับการต่อยอดการชุมนุเรียกร้องราคายาง ก็เป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่ที่สามารถทำได้
ไม่เกี่ยวกับตัวแทนแต่อย่าได ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เดือดร้อน กล่าวในที่สุด

 

ข่าวประจำวัน