อบรมนักข่าวรุ่นที่1 สมาคมสื่อท้องถิ่น

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

สมาคมสื่อท้องถิ่น โดย กริช พลเดชวิสัย นายกสมาคมฯ
เชิญ กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ประธาน สค.สช.เป็นวิทยากรให้ความรู้
กับผู้เข้ารับการอบรม “นักข่าวรุ่นที่ 1” เมื่อ 25 ก.ค.56

ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน

ข่าวประจำวัน