ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศล
และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

"61 พรรษา มหาวชิราลงกรณ"

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นประธานในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร   "61 พรรษา มหาวชิราลงกรณ"
ซึ่งคณะกรรมการ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
"61 พรรษา มหาวชิราลงกรณ"
และประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดขึ้น  ณ ท้องสนามหลวง
ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2556
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เปิดรับบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ ใน
“โครงการ รวมพลังน้ำใจไทย ใต้ปลอดภัย ไทยยั้งยื่น
โดยถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง11  เวลา 22.00-24.00

 ร่วมสมทบกองทุน คลิ๊กที่นี่

ข่าวประจำวัน