“พัฒนกฤษ”กรรมการ สค.สช. จัดเต็ม ดันสื่อสายตะวันตกร่วมสร้างหอเฉลิมพระเกียรติฯ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email
 
“พัฒนกฤษ”กรรมการ สค.สช. จัดเต็ม ดันสื่อสายตะวันตกร่วมสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ
ไล่จากเมืองกาญจน์ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบ สมุทรสาคร-สงคราม
ยัน ชุมพร ประชุมเตรียมงานใหญ่
 
          จากการเปิดเผยของ นายพัฒนกฤษ พ่วงทอง กรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กร ถึงการจัดประชุมสมาชิกสายภาคตะวันตก ในวันที่ 21
ก.ค.56 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ว่าตนได้ดำเนินการประสานงานในฐานะ
นายกสมาคมสื่อราชบุรีให้สมาชิกในจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี นครปฐม
กาญจนบุรี ประจวบฯ และ ชุมพร ประมาณ 70-100 คน เข้าร่วมประชุมกับสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน
แห่งชาติ (สค.สช.) ถึงโครงการสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ ที่ สค.สช.ได้รับอนุญาตมาจากมูลนิธิ 5 ธันวา
มหาราช ให้เป็นองค์กรประชาสัมพันธ์ ตนในฐานกรรมการ สค.สช.และที่สำคัญคือความเป็นพสกนิกรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระจางเจ้าฯพระบรมราชนินาถ การใดที่จะได้ทำเพื่อถวายแด่
พระองค์ท่านตนยินดีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกชาวสื่อมวลชนในภาคตะวันตกเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ตนเองหมายเลขโทรศัพท์ 089-9848599 นาย
พัฒนกฤษ กล่าวเชิญชวน

 

ข่าวประจำวัน