ดาวน์โหลดรายการคุยข้ามคลื่น (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 60)

kk-001

ดาวน์โหลด รายการ คุยข้ามคลื่น
รายการคุยข้ามคลื่น Tape548(1 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape549(2 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape550(3 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape551(4 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape552(5 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape553(6 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape554(7 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape555(8 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape556(9 ธ.ค.61)
รายการคุยข้ามคลื่น Tape557(10 ธ.ค.61)

สมาชิกสามารถฟังรายการคุยข้ามคลื่นออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.-19.00 น.
ช่องทางที่ URL http://122.155.6.163:8007

 

kkk5

วิธีการดาวน์โหลด ตามภาพ

000000