นายก สค.สช. ได้รับเชิญสอนเทคนิคการตอบคำถามให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ภาคเหรือตอนล่าง

001

เมื่อ 9 เม.ย.59 เวลา 09.00-12.00 ที่ รร.พิษณุโลกออคิด จ.พิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ สค.สช.นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.รับเชิญจากกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ภาคเหรือตอนล่าง  ไปสอนเทคนิคการตอบคำถามให้กับผู้เข้าประกวด เพื่อเตรียมตัวเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

002