นายก สค.สช. ร่วมประชุมโครงการ “อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประกันสังคม” เพื่อตรวจงานวิจัย ครั้งที่ 1

cafe

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.59 เวลา 13.00 น. นายก สค.สช. ในฐานะกรรมการกำกับงานวิจัย เรื่อง การสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ สนง.ประกันสังคม อ.เมือง จ.นนทบุรี
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สค.สช.ได้เคยเสนอแนวทางความร่วมมือกับ สนง.ประกันสังคม ไปแล้ว ถึงโครงการ “อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประกันสังคม” ที่จะให้สถานีวิทยุในเครือข่ายของ สค.สช.สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้าอบรมและรับการสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ ต่อไป

cafe2

แหล่งข่าว/ข้อมูล: นายก สค.สช18