นายก สค.สช. นำคณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ เข้าเฝ้า หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เพื่อขอประทานอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย

cafe

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.59 เวลา 15.00 น. นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.นำคณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย เข้าเฝ้า หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ณ วังประมวญ เขตบางรัก กรุงเทพ เพื่อขอประทานอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย

cafe2

Cr: นายกฯ สค.สช